Sara Baserga

Visiting student at Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

E-mail:
sara.baserga@kemi.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postal address:
Box 523
751 20 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin