Helena Volgsten

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences; Nursing

Mobile phone:
+46 73 469 71 47, +46 72 519 36 22
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Keywords

  • assisted reproductive technologies
  • infertility
  • reproduktiv hälsa

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Disputerat i Obstetrik och gynekologi 2009 med en avhandling om förekomst och riskfaktorer för ångest och depression hos infertila kvinnor och män i samband med assisterad befruktning (ART). Min forskning har fokus på reproduktiv hälsa/ohälsa, vilket kan innebära ofrivillig barnlöshet/infertilitet och missfall. En femårsuppföljning av de infertila paren beskriver psykisk hälsa och behandlingsutfall efter avslutad ART, beroende på om behandlingen resulterat i barn eller inte. Ett forskningsprojekt har genomförts med syfte att studera vård och stöd i samband med tidiga/uteblivna missfall. Ett annat forskningsprojekt med syfte att ta reda på egenskaper och motiv att som ensamstående kvinna välja moderskap genom ART har genomförts efter ny lag 2016. Fortsatt forskning har fokus på kvinnors och mäns sexuella hälsa i samband med assisterad befruktning (doktorandprojekt). Ett annat projekt avser att studera Kulturdoulans roll för den nyanlända gravida kvinnan i samband med barnafödande, utifrån kvinnans och barnmorskans perspektiv. Annan forskning involverar kvinnors reproduktiva hälsa i ett globalt perspektiv i samarbete med universitet i Tanzania och Sydafrika med fokus på förlossningsutfall och respektfull obstetrisk vård (doktorandprojekt).

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Helena Volgsten

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin