Karin Schönning

Professor at Institutionen för fysik och astronomi; Kärnfysik

E-mail:
karin.schonning@physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA
Karin Schönning

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin