Sandra Friberg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law; Professors, Instructors, Researchers

Telephone:
+46 18 471 71 44
E-mail:
Sandra.Friberg@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Visiting researcher at Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS)

Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • jur. kand. 2003
  • jur. dr 2010
  • lektor i straffrätt, jan. 2012
  • docent i civilrätt, feb. 2012
  • lektor i civilrätt, sept. 2012

Intresseområden

Central civilrätt, särskilt skadeståndsrätt. Straffrätt: allmänna och speciella delen, påföljdsfrågor. Sanktionsrätt.

Interna uppdrag Juridiska institutionen

Ledamot av utbildningsutskottet (2020- )

Ledamot av forskningsutskottet (2013 och vt 2014)

Kursföreståndare terminskurs 2 (2011/12)(2016)

Bl.a. fd. ledamot av doktorandrådet, rekryteringsgruppen för lektorer och professorer, jämställdhetsgruppen.

Biträdande handledare till Marigó Oulis, Värdeersättning vid återgång, Iustus förlag (2021)

Handledare till Silvia A. Carretta (2020- )

Interna uppdrag Uppsala universitet

Ledamot av Karin Westman Berg-fondens styrelse

Ledamot av Cemfor:s styrelse (2017-) tillika tf styrelseordförande (2020-)

Ledamot av Enlight, Core group AI och digitalisering (2021)

Externa uppdrag

Medlem av Juridisk Tidskrifts redaktionsråd (2011-2018)

JP Infonet

Karnov- och Lexinoförfattare

Reporter, The Common Core of European Private Law (Causality)

Priser

Karnovpriset 2011 (för avhandlingen "Kränkningsersättning. Skadestånd för kränkning genom brott")

Benzeliusbelöning 2011 från Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala (för avhandlingen)

Årets Uppsalastudent 2000

Undervisningserfarenhet

JIK I, Terminskurs 1, 2, 3 och 4

Skadeståndsrätt (fördjupningskurs, kursföreståndare fr o m 2020)

Information och Rätt (fördjupningskurs, kursföreståndare tsm med Anna-Sara Lind, 2018 - )

Straff och andra sanktioner med anledning av brott (fördjupningskurs), bitr. kursföreståndare (2012-2014)

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Other

Sandra Friberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin