Åse Linné

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Civil and Industrial Engineering; Industrial Engineering and Management

Telephone:
+46 18 471 72 66
Mobile phone:
+46 72 999 92 59
E-mail:
ase.linne@angstrom.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 169
751 04 Uppsala
Academic merits:
Docent

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som lektor på avdelningen för Industriell teknik. Mitt forskning berör hur innovation och kommersialisering av ny teknik kommer till stånd inom två vitt skilda sektorer - livsvetenskap och byggindustri.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Åse Linné

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin