Eva Warensjö Lemming

Researcher at Department of Surgical Sciences; Medical epidemiology

E-mail:
eva.warensjo.lemming@uu.se
Visiting address:
Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala
Postal address:
Epihubben, MTC-huset
75185 Uppsala

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of food studies, nutrition and dietetics

Telephone:
+46 18 471 34 42
E-mail:
eva.warensjo.lemming@ikv.uu.se
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 560
751 22 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap och undervisar om kostundersökningssmetoder, näringslära, nutritionsepidemiologi och folkhälsonutrition.

Jag är ansluten som forskare vid Institutionen för Kirurgiska vetenskaper och forskargruppen Medicinsk epidemiologi - Uppsala universitet (uu.se) Jag är främst intresserad av kopplingen mellan kostmönster, livsmedel och näringsämnen och utveckling av kroniska välfärdssjukdomar och främst benhälsa.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har i grunden en magisterexamen i medicinsk vetenskap, biomedicin och min avhandling skrev jag inom medicinsk vetenskap, nutrition. Sedan december 2017 är jag docent i medicinsk epidemiologi. Allt på Uppsala universitet. Jag gjorde min post-doc på University of Wollongong i Australien. Innan jag började arbeta som lektor vid institutionen för kostvetenskap arbetade jag på Livsmedelsverket i 10 år och främst då med de nationella matvaneundersökningarna.

Jag sitter för närvarande med i arbetsgruppen för uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna.

Nordic Nutrition Recommendations 2022 - Helsedirektoratet

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Eva Warensjö Lemming

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin