Per Arne Helland

Lecturer at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 12 85
E-mail:
per.arne.helland@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Available:
Enligt överenskommelse

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar på kurser om de nordiska grannspråken, särskilt norska. Dessutom arbetar jag med en doktorsavhandling om dialekterna i Härjedalen.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född 1977 (Bergen, Norge)

Cand. philol. Universitet i Bergen 2003

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2004–

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2010–

Per Arne Helland

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin