Sina Tezel

Senior Lecturer/Associate Professor in Semitic Languages at Institutionen för lingvistik och filologi

Telephone:
+46 18 471 20 98
E-mail:
sina.tezel@lingfil.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 635
751 26 UPPSALA

Short presentation

I am a senior lecturer in Semitic Languages at the Department of Linguistics and Philology. Currently, my research interests focus on five topics, namely comparative Semitics, loanwords, language contact, the begadkefat-phenomenon and neologisms.

Keywords

 • arabic
 • aramaic
 • begadkefat
 • comparative semitics
 • language contact
 • loanwords
 • neologisms
 • surayt
 • suryoyo
 • syriac
 • turoyo neo-aramaic.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning

Mitt forskningsintresse kretsar för närvarande kring fem ämnen, nämligen jämförande semitistik, lånord, språkkontakt, begadkefat-fenomenet och neologismer. I min avhandling Arabic Borrowings in Ṣūrayt/Ṭūrōyo within the Framework of Phonological Correspondences som försvarades och publicerades 2011 undersökte jag arabiska lånord i turoyo med fonologiska korrespondenser. Studien visar hur man med hjälp av de semitiska ljudlagarna metodiskt och konsekvent kan identifiera lånord från ett semitiskt språk till ett annat.

I den kommande monografin ”Utvecklingen av begadkefat i surayt/turoyo. I jämförelse med tidigt belagda arameiska språk och andra nyarameiska språk“, som är ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2014-2017) kartlägger jag tillsammans med Aziz Tezel utvecklingen av begadkefat-reglerna i surayt/turoyo.

Undervisning

Jag har sedan hösten 2006 undervisat i ämnet arabiska vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Under våren och hösten 2010 utvecklade jag distanskursen Suryoyo/Turoyo A (arameiska) och har sedan dess undervisat kursen. Jag har en bred erfarenhet av e-lärande. Jag har utvecklat och avprovat olika typer av digitala läromedel och tester via en rad olika lärplattformer. År 2016 erhöll jag det pedagogiska priset vid Uppsala universitet inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Publications

Recent publications

All publications

Books

Chapters

Sina Tezel

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin