Annette Hjelm

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

E-mail:
annette.hjelm@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Annette Hjelm är doktorand i rättshistoria vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på grundlagsskyddet av samers och övriga nationella minoriteters kultur- och samfundsliv, samt på demokrati, välfärd och jämlikhet i ett mångetniskt samhälle, de välfärdspolitiska målen för svensk integrationspolitik och på invandrarföretagande.

Keywords

 • demokrati
 • integrationspolitik
 • invandrarföretagande
 • jämlikhet
 • konstitutionell rätt
 • likabehandling och diskriminering
 • nationella minoriteter
 • obeståndsrätt
 • rättshistoria
 • rättskultur
 • rättssociologi
 • samer
 • välfärdspolitik
 • välfärdsstat

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jur. dr rättshistoria ( )

Doktorand i rättshistoria (1997)

Jur. kand (1996)

.

Undervisningserfarenhet

Gästlärare, biträdande kursföreståndare, seminarieledare och examinator: fördjupningskursen Likabehandling och diskriminering, 15 hp, den avancerade nivån på juris kandidatprogrammet (2004-2005)

Gästlärare, biträdande kursföreståndare, seminarieledare och examinator: fördjupningskursen rättshistoria och allmän rättslära, 15 hp, den avancerade nivån på juris kandidatprogrammet (2004-2005)

Gästlärare, biträdande kursföreståndare, seminarieledare och examinator: fördjupningskursen empirisk rättsforskning, 15 hp, den avancerade nivån på juris kandidatprogrammet (2004-2005)

.

Interna uppdrag

Ledamot i juridiska doktorandrådet (2002-2003)

Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för lektorer (2002-2003)

Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp för professorer (2002-2003)

Ansvarig doktorand för de allmänna doktorandseminarierna (2002-2003)

.

Konferenser, föredragningar och forskningspresentationer

The XIV International Economic History Congress i Helsingfors med temat ”History of insolvency and bankruptcy in an international perspective”. Forskningspresentation på ämnet ”Are immigrant entrepreneurs being discriminated against in Sweden? (2006)

Forskningspresentation på temat Invandrade entreprenörer för nätverket Yngre medarbetare i Svenskt Näringsliv och Socialdemokraterna i Riksdagen, Näringslivets hus, Stockholm (2003)

Presskonferens på Rosenbad med anledning av min rapport ”Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige. En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet.” (2003)

Konferenser, föredragningar och forskningspresentationer i Sverige och utomlands, inom rättshistoria, migrationsforskning samt entreprenörskap (2001 - 2003)

Föredragning för Integrationspolitiska maktutredningens expertgrupp (2002)

12:e Nordiska Migrationsforskarkonferensen i Helsingfors. Forskningspresentation samt opponent (2002)

Löpande presentationer av forskningsresultat vid högre seminariet i rättens historia och sociologi, juridiska institutionen, Uppsala universitet (1997 - 2004)

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Publikationer

(hösten 2024): "Vägen mot ett jämlikt mångetniskt samhälle. Utvecklingen speglad i svensk grundlag under 50 år". Doktorsavhandling

2006: ”Samhällets grundläggande värderingar – om förutsättningarna för statsbidrag till trossamfund.” I Samfunden och bidragen. Proprius förlag AB

2003: ”Eget företagande som en väg till integration – ett sätt att mäta om det fungerar.” I Forsander, Annika och Matti Similä (eds.), Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states: Proceedings of the 12th Nordic Migration Conference. Helsingfors: Helsinki University Press

2003: Invandrare och Minoriteter, ”Samma politik klädd i nya ord”, 4/2003, s. 10-13

2003: Invandrare och Minoriteter, ”Jämlikhet inom småföretagandet”, 4/2003, s. 26-27

2003: Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. Forskarrapport från Integrationspolitiska maktutredningen. SOU 2003:17

1996: Påföljden i kvinnomisshandelsmål i tingsrätten – har det någon betydelse om gärningsmannen är svensk eller invandrare? Examensarbete i rättshistoria och rättssociologi, 20 p., Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Annette Hjelm

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin