Maxim Zabzine

Professor at Institutionen för fysik och astronomi; Teoretisk fysik

Telephone:
+46 18 471 32 47
Mobile phone:
+46 70 167 92 95
E-mail:
maxim.zabzine@physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Professor at Matematiska institutionen; Centrum för geometri och fysik

Mobile phone:
+46 70 167 92 95
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA
Maxim Zabzine

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin