Katarina Edfeldt

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences; Nursing Research

Telephone:
+46 70 425 01 78
E-mail:
katarina.edfeldt@uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är klinisk lektor på institutionen för kirurgiska vetenskaper och Akademiska sjukhuset. Jag jobbar inom specialistsjuksköterskeprogrammen, främst inom kirurgisk vård, samt mot grundutbildningen. Jag tillhör forskargruppen Omvårdnad inom högteknologisk vård där fokus ligger på personcentrerad vård, ramverket Fundamentals of Care och patientdelaktighet. Jag arbetar inom inCHARGE. Min forskning berör hälsorelaterad livskvalitet, neuroendokrin tumörsjukdom och postoperativ återhämtning.

Keywords

  • fundamentals of care
  • hälsorelaterad livskvalitet
  • neuroendokrina tumörer
  • personcentrerad vård

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min avhandling fokuserade jag på neuroendokrin tumörsjukdom, genetik, epigenetik och tumörmarkörer.

Sedan 2021 arbetar jag som forskare inom forskningsprogrammet inCharge där det övergripande syftet är att uppnå personcentrerad vård och utforma interventioner som leder till att sjuksköterskors kompetens tillvaratas. Gruppen studerar hur en personcentrerad vård kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd, samt i pre- och postoperativ vård med stöd av ramverket Fundamentals of Care. För att uppnå detta studeras organisation, struktur och förutsättningar för omvårdnad. Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärprofessionella samarbeten. Jag forskar även på post-operativ återhämtning enligt ERAS-konceptet.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Katarina Edfeldt

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin