Kajsa Ahlstrand

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i missionsvetenskap/World Christianity and Interreligous Studies

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

 • Jag är fascinerad av vad människor i olika situationer gör med de komplexa företeelser som sedan den europeiska upplysningstiden benämns ”religioner”. Särskilt spännande tycker jag att det är att förstå vad som händer när olika religioner möts. Det är framför allt frågor om hur kristna grupper och tänkare förhåller sig till religiös mångfald som jag har ägnat mig åt. Jag är intresserad av både hur religiösa grupper och individer har försökt skapa förståelse och tolerans och på vilka sätt de har bekämpat varandra. Jag har i anslutning till detta också forskat om de religiösa förändringsprocesser som står i motsättning till fundamentalism: hur kristendomen på många håll blir ”mjukare” och ”mildare” och det som ibland kallas för religiös flerspråkighet: vad kan det tänkas innebära om man säger sig vara både ”lite kristen” och ”lite buddhist”? En annan aspekt av religionsmöten som jag studerar är religioners betydelse i konflikter och som fredsbyggare.
 • Utbildning

  Teologie doktor 1993, (Missionsvetenskap) Uppsala Universitet

  Prästexamen 1980, Stockholms stift, Svenska kyrkan

  Teologie kandidat 1979, Uppsala Universitet

  Anställningar

  2006-

  Gustaf Leanders professur i missionsvetenskap, Uppsala Universitet

  1994-2006

  Forskare, Svenska kyrkans forskningsenhet, Kyrkokansliet, Uppsala

  1992-1994

  Högskolelektor, Religionsmöten och konfessionsmöten, Linköpings universitet

  1982-1992

  Studentpräst för utländska studenter (deltid); doktorand i missionsvetenskap (deltid); timlärare, missionsvetenskap och religionshistoria, Uppsala universitet

  1980-1982

  Församlingspräst, Österhaninge församling, Stockholms stift, Svenska kyrkan

  Forskningsintressen

  Religion och modernitet, polemiska konstruktioner av tradition, kristna attityder till religiös mångfald, hinduisk-kristna och buddhistisk-kristna relationer, sydasiatisk kristendom, kristen islamofobi, kristnas förhållningssätt till förföljelse, ”mjuk” religion, interkulturell teologi, religion i fred och konflikt.

  Akademiska nätverk

  Styrelseledamot, The European Society of Intercultural Theology and Interreligious Studies, 2007-

  Styrelseledamot, The European Network of Buddhist Christian Studies, 2005-

  Ordförande, The Nordic Institute for Missiology and Ecumenical Research 2008-2010

  Sekreterare, Societas Oecumenica, The European Society for Ecumenical research, 1998-2002

  Akademiska uppdrag

  Fakultetsopponent vid doktorsdisputationer

  2011, Morten Sandland: Joining New Congregations –Motives, Ways and Consequences. A comparative Study of new Congregations in a Norwegian folk church and a Thai minority church’. (Missionsvetenskap/praktisk teologi) School of Mission and Theology, Stavanger

  2011, Anne Hege Grung: Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith (Cultural Complexity in the New Norway/Nya testamentets exegetik) Oslo Universitet

  2010, Malin Gregersen: Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft (Historia) Lunds Universitet

  2010, Irene Tvedt Wangen: Sex, Sin and Stigma. The Challenge of HIV and AIDS-Realated Stigmatisation to the Understanding of Sin, the Human Being and Christian Sexual Ethics. (Etik) Lutheran School of Theology, Oslo

  2008, Kari Storstein Haug: "As you sow, you will reap": Interpreting Proverbs 11:18-31, Psalm 73, and Ecclesiastes 9:1-12 in Light of, and as a Response to Thai Buddhist Interpretations. A Contribution to Christian-Buddhist Dialogue. (Missionsvetenskap/Gamla testamentets exegetik) School of Mission and Theology, Stavanger

  2002, Thomas Stoor: Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige (Praktisk teologi) Lunds universitet

  2001, Krista Rosenlund Larsen Bellows: Paul van Buren’s Christology and Theology of Israel (Systematisk teologi) Köpenhamns universitet

  2000, Lian H. Sakhong: Religion and politics among the Chin people in Burma (1896-1949) (Missionsvetenskap) Uppsala Universitet

  Huvudhandledare för doktorsavhandlingar förda till disputation

  2012, Robert Odén: ”Wåra swarta bröder”: Representationer av religioner och människor i Evangeliska fosterlandsstiftelsens Missions-Tidning, 1877–1890.

  2010, Ulf Carmesund: Refugees or Returnees: European Jews, Palestinian Arabs and the Swedish Theological Institute in Jerusalem around 1948.

  2009, Olle Kristenson: Pastor in the Shadow of Violence. Gustavo Gutiérrez as a Public Pastoral Theologian in Peru in the 1980s and 1990s.

  2008, Göran Janzon: “Den andra omvändelsen”: Från svensk mission till afrikanska samfund på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 1914-1962.

  2006, Klas Lundström: Gospel and Culture in the World Council of Churches and the Lausanne Movement with particular focus on the period 1973-1996.

  2006, Helene Egnell: Other Voices: a study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West

 • Extern examinator

  Master Programme in Religion, Peace, and Conflict

  Trinity College, Dublin, Ireland (2012-)

  Sakkunnig vid professorstillsättningar:

  2012, Oslo Universitet: Religion och samhälle/Interreligiösa studier

  2012, School of Mission and Theology, Stavanger: Praktisk teologi

  2008, Lunds universitet: Krister Stendahls lärostol i religionsteologi

  Fakultetsuppdrag, Uppsala Universitet:

  Styrelseledamot, Forum för Afrikastudier, Uppsala Universitet 2012-

  Fakultetsrepresentant i Akademiska senaten 2010-

  Ledamot av fakultetsnämnden, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 2010-

 • Bibliografi (i urval)

  2012

  ”Hinduism och buddhism” Religion i Latinamerika red: Magnus Lundberg, David Westerlund, Dialogos, pp. 260-273

  “Är missionens tid förbi?” Svenska missionsrådet 1912-2012: 100 år av ekumenik och solidaritet Svenska missionsrådet, pp. 60-73

  ”Religiös matkultur” Traditionsboken. Verbum, pp. 172-175

  2011

  “Salvation in Theology of Religions – Some Preliminary Considerations” Swedish Missiological Themes Vol. 99, No 2, 2011, pp. 211-216

  2010

  “The Crisis of Authority: From Holy Obedience to Bold Moral Imagination in European Christianity” Buddhist-Christian Studies Volume 30, 2010, pp. 49-57

  2009

  ”Från plikten till hjärtat: Förändringar i vardagens gudstjänster.” Gudstjänst och vardag. Svenskt gudstjänstliv 84, 2009, pp. 9-25

  ”Kritiskt tänkande och kritiska tänkare” Kritiska tänkanden in religionsvetenskapen red: U Jonsson, M Martinson, L Sjöberg, Bokförlaget Nya Doxa, pp. 69-84

  “Introduction” pp. 1-7; “Possible Strategies for Religious Communities under Threat” pp. 154-159, Non-Muslims in Muslim Majority Societies: With Focus on the Middle East and Pakistan ed. Kajsa Ahlstrand and Göran Gunner, Pickwick Publications

  2008

  “We are not just our Religion: Identity and Theology”(pp 25-32) and “Strategies for Christians Under Threat” Identity, Survival, Witness: Reconfiguring Theological Agendas Ed: Karen L. Bloomquist, The Lutheran World Federation, pp 103-108

  Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet red. Kajsa Ahlstrand and Göran Gunnar, Verbum

  ”Guds närmaste stad?” pp. 9-24 (med Brian Palmer och Erika Willander)

  ”Döpta buddhister” pp. 225-240

  2007

  “Boundaries of religious identity: Baptised Buddhists in Enköping”

  Converging Ways?: Conversion and Belonging in Buddhism and Christianity

  Editor: D’Arcy May, John, EOS Klosterverlag, Sankt Ottilien, pp. 155-164

  “Mission efter moderniteten” Religion och Existens Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala, pp. 112-117

  2006

  “The Significance of the Charta Oecumenica Today: Critical Comments from a Protestant Perspective”

  In: Charting Churches in a Changing Europe: Charta Oecumenica and the Process of Ecumenical Encounter

  Editors: Noble, Tim; Noble, Ivana; Brinkman, Martien E; Hilberath, Jochen

  Roodopi, Amsterdam-New York

  2005

  “Mission, Evangelism and Co-existence in Europe”

  Kosciol – pluralism – Europa

  Editor: Hintz, Marcin, Osrodek Wydawniczy ”Augustana”, Warszawa

  Vägar: en öppen religionsdialog Verbum

  2004

  “Nathan Söderblom and American Fundamentalism”

  In: Arkiv Fakultet Kyrka: Festskrift till Ingmar Brohed

  Editor: Jarlert, Anders

  Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, Lund

  ”Reincarnation and Resurrection: a reconstruction”

  In: LWF Studies: Spiritualism: A Challenge to the Churches in Europe

  The Lutheran World Federation, Geneva

  2003

  ”Conversion and Identity in Interfaith Encounters”

  In: Bekehrung und Identität: Ökumene als Spannung zwischen Fremdem und Vertrautem

  Editor: Heller, Dagmar

  Otto Lembeck, Frankfurt am Main

  “Toward a Paradigm Shift in Christian Mission: South Asia and North Europe”

  Theology and the religions: A Dialogue Ed: Viggo Mortensen. Eerdmans, Grand Rapids Michigan

  2002

  “Rethinking the covenant – new Christian-Jewish approaches: A rebellious reading of covenant texts and images”

  In: Faithful to one’s tradition in the presence of the other: Perspectives of the Christian-Jewish dialogue in the Baltic countries in the light of their respective histories

  Ed: Ruth Weyl, Martin Buber House, Heppenheim

  “Kristen-muslimsk dialog och debatt” Polemik eller dialog? Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer red: Mikael Stenmark, David Westerlund. Nya Doxa, pp. 49-70

  2001

  ”Spirituality at the margins”

  Verborgener Gott – verborgene Kirche?: Die kenotische Theologie und ihre ekklesiologischen Implikationen Ed: Johannes Brosseder. Kolhammer Verlag, Stuttgart

  2000

  Mission – ett spel med många röster Tro & Tanke

  1997

  ”What’s so special about Jesus?”

  The uniqueness of Jesus: A Dialogue with Paul F. Knitter Eds: Leonard Swidler, Paul Mojzes.

  Orbis Books, Maryknoll New York

  1993

  Fundamental Openness: an enquiry into Raimundo Panikkar’s theological vision and its theological and philosophical presuppositions (diss.)

  The Swedish Institute for Missionary Research, Uppsala

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Kajsa Ahlstrand

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin