Constanze Ackermann-Boström

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

E-mail:
constanze.ackermann_bostrom@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

I am senior lecturer in education with a focus on multilingualism. My main research are multilingualism, minoritised languages, language ideologies and identity.

Keywords

 • applied linguistics
 • decoloniality
 • heritage language
 • identity construction
 • indigenous languages
 • language education
 • language ideology
 • language revitalisation
 • linguistic ethnography
 • meänkieli
 • minority languages
 • multilingual families
 • multilingual practices (e.g. code-switching)
 • multilingualism
 • sociolinguistics
 • sustainability

Biography

My research interests are multilingualism, minoritised languages and identity. As a sociolinguist, I am interested in exploring language ideologies, (multi)lingual practice and identity construction(s) in minoritised communities, especially among children and youth.

I received my PhD in German Studies at the Uppsala University in 2018. In my PhD dissertation "Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau: Untersuchungen von Narrativen und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener" I study multilingual practices and identity constructions of a group Russian-German young adult through linguistic ethnography. The dissertation has been awarded the Westin Prize by The Royal Society in the Humanities in Uppsala.

I am interested in language revitalisation and language reclamation and have been working mainly working on Meänkieli. My current research focusses on young Tornedalians, Kvens and Lantalaiset, their language practices and language ideologies towards Meänkieli and other languages.

I am currently also involved in a interdisciplinary research project "Language learning and linguistic repertoires in offline and online tourist spaces of the Nordics" together with Susanne Mohr (NTNU).

During 2022-2023 I am organising a Nordic workshop series on "Linguistics and Sustainability" (funded by NOS-HS) together with Haley De Korne (Universitet i Oslo), Eeva Sippola (Helsingin yliopisto) and Carsten Levisen (Roskilde universitet) .

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min aktuella forskning ligger fokuset på meänkieli och dess revitalisering. Jag intresserar mig särskilt för unga tornedalingars, kväners och lantalaisets språkbruk och deras attityder till (olika) språk. I ett aktuellt projekt undersöker jag familjens roll för språklig revitalisering av meänkieli. I ett större perspektiv är meänkielis roll i språk- och kulturrevitalisering från ett kulturarvsperspektiv intressant. Tillsammans med Riitta-Liisa Valijärvi (Uppsala universitet & UCL) och Pär Poromaa Isling (Umeå universitet) studeras meänkieli och dess roll i olika musikgenrer.

Jag har varit gästredaktör för Multiethnicas temanummer som tillägnades ungdomars perspektiv på språklig revitalisering.

Ett annat forskningsintresse är relationen mellan språk, språkvetenskap och hållbarhetsfrågor. Jag är för nuvarande involverad i ett internationellt forskningsprojekt (SCRUTINY) som studerar kryssningsturism, flerspråkighet och hållbarhetsdiskuser i norsk kontext.

Tillsammans med mina kollegor Haley De Korne (Universitet i Oslo), Eeva Sippola (Helsingin yliopisto) och Carsten Levisen (Roskilde universitet) anordnar jag dessutom den nordiska workshopserien "Linguistics and Sustainability" under 2022-2023.Workshopserien finansieras av NOS-HS

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Constanze Ackermann-Boström

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin