Bengt Domeij

Professor at Department of Law; Professors, Instructors, Researchers

Telephone:
+46 18 471 76 92
E-mail:
bengt.domeij@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar huvudsakligen om juridiken kring uppkomst och spridning av ny teknik. Patent spelar en stor roll, men också licensieringsmöjligheter och regler kring företagshemligheter. Jag har även fokuserat på hur villkor i anställningsavtal, särskilt konkurrensklausuler, kan begränsa spridning av ny teknik. Se närmare detaljerat CV med publikationslista.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född 1967

Jur. dr 1998

Docent 1999

Professor Uppsala Universitet sedan 2010

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Bengt Domeij

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin