Karin Eklund

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

Telephone:
+46 18 471 71 47
E-mail:
karin.a.eklund@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Karin Eklund är doktorand i civilrätt. Ämnesområdet för hennes forskning är bolagsstyrning och juridiskt ansvar på finansmarknaden. Syftet med forskningsprojektet är att bidra till kunskap om bolagsstyrningssystemet i finansiella företag, de risker som är förknippade med detta och vilket ansvar som kan följa vid överträdelser av regler.

Karin har tidigare arbetat som advokat på affärsjuridiska advokatbyråer, gästlärare vid Uppsala Universitet och som bolagsjurist på försäkringsbolag.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Föräldraledig 2018–2019, 2021–2022

Doktorand i civilrätt, ssk. associationsrätt 2018–

Biträdande jurist & Advokat, Baker McKenzie 2015–2017

Biträdande jurist, DLA Nordic 2012–2015

Bankjurist (secondment), LF Bank 2014

Universitetsadjunkt i associationsrätt 2010–2012

Bolagsjurist, Zurich Insurance plc, Sweden branch 2009–2010

Universitetsadjunkt i associationsrätt 2009

Jur. kand. 2009

Intresseområde

Associationsrätt, bolagsstyrning, finansiella företag.

Uppdrag inom universitetet

Bedömningskommittén (2021–2022), biträdande kursföreståndare och ställföreträdande examinator för Aktiemarknadsrätt (2019– ), biträdande kursföreståndare för Mergers & Acquisitions (2019–2021), kursföreståndare för Terminskurs 5 (HT 2019), biträdande kursföreståndare för examensarbeten (2010–2012), biträdande kursföreståndare för Terminskurs 5 (2010).

Examinator för examensarbeten.

Biträdande koordinator för samarbete mellan juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och Faculty of Law vid University of Rwanda (2013).

Externa uppdrag

Gästföreläsare vid Waseda-universitetet (Tokyo), LUISS Guido Carli-universitetet (Rom), Karlstad Universitet och Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Examinator för i utlandet kvalificerade revisorer för svensk auktorisation på uppdrag av Revisorsinspektionen.

Nätverksledare JUC:s bolagsrättsnätverk (www.juc.se).

Publikationer

Karin Eklund, Aktieägaravtalets rättsliga klassificering s. 27-35 i Stattin & Strandberg (red.) Aktieägaravtal. Ett symposium, Uppsala, 2018

Karin Eklund & Daniel Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 470 s., 2 uppl., Uppsala, 2016

Karin Eklund & Daniel Stattin, Kapitalmarknadsrätt, 350 s., Uppsala, 2014

Karin Eklund & Daniel Stattin, Reglering av fonder - en översikt, De lege, Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2012, Uppsala, 2012, s. 101

Karin Eklund & Daniel Stattin, An Overview of Economics and Regulation, i Методологічні проблеми сучасної політичної економії, Nationella ekonomiska universitete, Kiev, Ukraina, 2011

Daniel Stattin, Karin Eklund och Rebecca Söderström, Legal Systems, Ownership Structures and the Regulation of Corporate Governance, conference paper, RCMFI, Chania, Kreta 13-14 juni 2011

Karin Eklund

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin