Carin Östman

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 12 79
E-mail:
carin.ostman@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Available:
mottagn. månd. 11-12

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Stilistik och grammatik.

Publikationer

Urval

  • Östman, C., 1992: Den korta svenskan. Om reducerade ordformers inbrytning i skriftspråket under nysvensk tid. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 30.) Uppsala. Diss.
  • Östman, C., 2002: Bisatser med utelämnat ha i svensk dramadialog. I: Svenskans beskrivning 25. Utg. av M. Sundman & A.-M. Londen. Åbo. S. 341–350.
  • Östman, C., 2002: Kvinnliga pärlhalsband och manliga kinesiska askar. Om manlig och kvinnlig syntax i svensk dramatik runt sekelskiftet. I: Studier i svensk språkhistoria 7. Utg. av S. Lagman, S.O. Ohlsson & V. Voodla. (Nordistica Tartuensia 7.) Tartu. S. 311–316.
  • Östman, C., 2003: Fadren och Fröken Julie. Om naturalistisk dramadialog och naturliga samtal. I: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Red. av B. Nordberg m fl. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 303–312. Även i Svenska på scen (se nedan).
  • Östman, C., 2003: Hur får publiken veta vad den inledningsvis behöver veta? I: Svenska på scen. Språk och språkanvändning i dramatext under tre sekler. Red. av S. Strömquist. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 34.) Uppsala. S. 206–225.
  • Östman, C., 2007: Modärn nystavning och radikala studenter. I: Språk och stil 17 nf. S. 193–195.
  • Östman, C., 2009: Selma Lagerlöf - sagotant eller språkförnyare?. I: Språkhistoria - Hur och för vem? Studier i svensk språkhistoria 10. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36. Göteborg.

Övriga uppdrag

Ledamot i Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Redaktör för recensionsavdelningen i Språk och stil. Ledamot av redaktionskommittén för August Strindbergs Samlade verk. Ledamot i Svenska Vitterhetssamfundets styrelse. Medlem i redaktionsrådet för Selma Lagerlöf-arkivet.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Carin Östman

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin