Britt-Inger Johansson

Professor at Department of Art History

Telephone:
+46 18 471 50 48
E-mail:
britt-inger.johansson@konstvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postal address:
Box 630
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har varit verksam som universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet sedan 2007 och är professor sedan 2012. Mina forskningsområden har omfatttat kyrkoarkitektur och kyrkorum, kungliga slottsmiljöer under 1800-talet, arkitekturhistoria före arkitekturhistorien och fantasin som kulturarv. För närvarande ägnar jag mig åt att förbereda forskning dels om Sanatorier som sociokulturell arena, dels om artificiell intelligens och konst.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är född i Jukkasjärvi församling i Norrbotten 1959, döpt i Sveriges vackraste byggnad Kiruna kyrka, men växte upp i Malmberget som ligger ca tolv mil söder om Kiruna. Min mamma är från Tornedalen och min pappa från Pite älvdal, så släktmässigt är jag norrbottning in i märgen. Jag är första generationen universitetsstuderande i min släkt, men så gäller också för de flesta av mina kusiner. I Umeå bodde jag i två år där jag studerade matematik, fysik och engelska. Till Uppsala flyttade jag 1980 för att påbörja studier vid Kulturkommunikationslinjen och tog min kandidatexamen 1987 i konstvetenskap och med etnologi och nordisk arkeologi som biämnen.

År 1987 började jag doktorera och disputerade sedan i konstvetenskap vid Uppsala universitet 1997, utnämndes till docent vid Lunds universitet 2007 och befordrades till professor vid Uppsala universitet 2012.

Efter disputationen planerade jag och genomförde sommarkurser vid Högskolan på Gotland 1998-2000 samt var verksam som forskare och konferensadministratör. Därefter har jag arbetat som universitetslektor vid högskolan i Gävle (2002-2003) och Lunds universitet (2003-2007). Hösten 2007 kom jag tillbaka till Uppsala universitet som universitetslektor där jag lanserade och utvecklade ett kandidatprogram i Kulturentreprenörskap. För min insats med programmet utsågs jag 2010 till mottagare av utmärkelsen Årets Athena av studentkåren i Uppsala, humanistkåren i Lund och DIK-förbundet. Under åren i Lund rekryterades jag som lärare i pedagogisk utveckling och mitt intresse har alltid varit stort inte bara för undervisningens innehåll utan också för dess praktik.

Åren 2010-2013 var jag vetenskaplig ledare för SALT (Forum for Advanced Studies in Art, Languages and Theology 2010-2013 och var 2013-2015 Rektorsråd för kultur vid Uppsala universitet.

Som professor har man begränsat med fritid, men när jag har tid så läser jag mycket, går på bio, teater och konserter, tycker om att resa och uppleva nya platser. Mer ovanligt är kanske att efter jag fyllde 50 har jag också skaffat mig en hobby - levande rollspel - där jag haft glädjen att delta i flera stora internationella sammanhang i och utanför Sverige. Jag har också hjälpt till med SweCon 2013 i Gävle. Pandemin har inneburit att mina frititdsintressen har flyttats ett år framåt, jag skulle framträtt på SweCon 2020 i en panel och föreläst om lajvestetik, jag skulle deltagit i ett internationellt svenskt lajv med titeln The Austen Experience i maj och i ett internationellt spanskt lajv i Asturias med titeln Mission Together. Medan jag väntar på bättre tider deltar jag i höst i ett brevlajv med ett tjugotal deltagare som har historiskt tema, det utspelar sig pestvintern 1830 i Ryssland. Idag och i helgen börjar det och jag kommer att skriva mina första brev till mina medspelare. Det blir mitt första brevlajv och jag ser mycket fram mot det.

Så kan en professors liv också se ut.

Research

På forskningssidan har jag medverkat i projekten Bildskrud i svenska kyrkor (1996 - 1999 vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala), Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria (1998 - 2000 vid Riksantikvarieämbetet) och En dynasti blir till. Makt, myter och media kring Karl XIV Johan (2005 - 2008 vid Nationalmuseum), liksom projektet om De kungliga slotten (2003 vid Lunds universitet). De publikationer som projekten resulterat i finns i publikationslistan nedan. Mina nuvarande forskningsintressen rör ämnets historiografi, artificiell intelligens och sanatorier.

Jag har även verkat som redaktör för ett flertal vetenskapliga antologier. Först kom 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige (Raster Förlag: Stockholm 2000), sedan festskriften till Anders Åman med titeln Byggnader och betydelser (Arkitektur Förlag: Stockholm 2000). Därefter tillsammans med Uppsalahistorikern Mikael Alm för Scripts of Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolutions (Opuscula Historica Upsaliensis 37: 2008) och En dynasti blir till: medier, myter och makt kring Karl XIV Johan. Min senaste publikation är en antologi som heter Tillsammans. Damsällskapet Concordia i Uppsala 100 år och just nu förbereder jag utgivningen av en antologi i konsthistoriografi som kompletterar ovannämnda 8 kapitel och som ska ges ut 2021.

Under min doktorandtid var jag både redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Valör. Konstvetenskapliga studier som fortfarande ges ut vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala. I början på 2000-talet var jag även medlem av redaktionsrådet för den numera nedlagda kulturtidskriften Artes som gavs ut av Svenska akademien. Åren 2009 - 2019 har jag tillhört redaktionen för Konsthistorisk Tidskrift som ges ut av Taylor & Francis och ingick 2000 - 2016 i redaktionsrådet för Signum. Katolska studier i teolog, filosofi och kultur.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Britt-Inger Johansson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin