Cecilia Sundberg

Administrative Coordinator at Department of Psychology; Administration

Telephone:
+46 18 471 78 57
Mobile phone:
+46 73 384 26 42
E-mail:
Cecilia.Sundberg@psyk.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.


Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som personalsamordnare vid Institutionen för psykologi handlägger jag institutionens samtliga personalärenden. Jag är ett stöd för prefekten i frågor rörande personal, organisation och ekonomi samt ingår i institutionens ledningsgrupp. Jag arbetar även med ekonomi och avtalsärenden samt sitter som representant för TA i styrelsen. Som personalsamordnare ingår jag också i institutionens rekryteringsgrupp och lokalgrupp samt sitter som sekreterare i arbetsmiljögruppen.

Utbildning/kurser/övrigt

Jag har arbetat vid institutionen sen 1999 och bl a läst kurser i arbetsrätt, förvaltningsrätt, ekonomi, redovisning och handläggning samt påbörjat en ledarskapsutbildning. Jag medverkar också vid olika nätverk inom universitetet.

Cecilia Sundberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin