Caroline Björck

Director at Centre for Research & Development , Gävleborg

E-mail:
caroline.bjorck@regiongavleborg.se
Visiting address:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postal address:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Affiliated Adjunct senior lecturer at Department of Women's and Children's Health; Physiotherapy and behavioral medicine

E-mail:
caroline.bjorck@neuro.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Short presentation

Licenced psychologist, PhD in psychiatry, adjunct senior lecturer in medical psychology and director of Uppsala University's Center for Clinical Research in Gävleborg.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

https://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/fysioterapi/

Min pågående forskningsaktivitet handlar om alkoholriskbruk bland patienter som behandlas för hjärtsjukdomar, effekt av träning under akut sjukhusvistelse på funktionell förmåga för patienter 75 år och äldre, samt minnesproblem bland patienter som drabbats av förvärvad hjärnskada. Min vetenskapliga produktion spänner över flera olika kliniska grupper inom hälso- och sjukvården (ex patienter med ätstörningar samt barn och ungdomar inom barnpsykiatrisk öppenvård) samt inom socialtjänstområdet (ungdomar med antisocial problematik samt vuxna med allvarliga missbruksproblem). Studierna har varit kvantitativa och prospektiva. Majoriteten av studierna har varit longitudinella. I flertalet studier har effekter av evidensbaserad behandling utvärderats i randomiserade studier. En röd tråd har varit psykiatriska tillstånd enligt DSM och personlighetsfaktorer utifrån interpersonell teori och dess samband med prognos och behandlingsutfall. Några studier har fokuserat orsaker till avbruten behandling (drop-out) och några på metodutveckling ex. validering av kliniska bedömningsmetoder samt uppbyggnad av kliniska databaser inom hälso- och sjukvården.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Conferences

Reports

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin