Stefan Axelson

Part-time fixed-term lecturer at Department of Scandinavian Languages

Mobile phone:
+46 76 235 15 85
E-mail:
stefan.axelson@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Undervisning

Jag undervisar på Svenska för utländska studerande för vilken jag även är kursanssamordnare, på kurserna i Basic Swedish, såväl intensivkursen (som jag är kursansvarig för) som kvällskurserna; på Swedish for Academics samt på Svenska som andraspråk, delkursen Fonetik och muntlig kommunikation. Jag deltar också i arbetet med TISUS (test i svenska inför universitetsstudier).

Stefan Axelson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin