Olle Lundin

Professor at Department of Law; Professors, Instructors, Researchers

Telephone:
+46 18 471 79 96
Mobile phone:
+46 70 167 90 78
E-mail:
Olle.Lundin@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. Han är kursansvarig för terminskurs 6 på Juristprogrammet, tillika kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling.

Under åren 2016-2019 bedriver han VR-finansierad forskning inom det utbildningsrättsliga området.

Han är ordförande för de båda centrumbildningarna IfU, Institutet för utbildningsrätt och Centrum för polisforskning.

Keywords

  • ansvar
  • förvaltningsrätt
  • kommunal kompetens
  • kommunal revision
  • kommunalrätt
  • mr i offentlig förvaltning

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Olle Lundin har varit verksam vid Uppsala universitet sedan 1994. Mellan 2007 och 2013 var han prefekt vid Juridiska institutionen. Lundin har haft ett stort antal uppdrag för departement och andra myndigheter under åren. Han är flitigt anlitad som föreläsare både inom och utanför universitetet. Hösten 2004 var han visiting professor vid Minnesota Law School. För närvarande författar Lundin en monografi med titeln En opartisk offentlig förvaltning där bl.a. jävs- och bisyssleregler behandlas.

Lundin är associerad expert till Konkurrensverket och även expert i utredningen om en ny kommunallag. Lundin är också expert i den oberoende expertgruppen till bevakning av Europarådets konvention om lokalt självstyre.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Reports

Other

Olle Lundin

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin