Ann-Charlotte Hellzén-Wallin

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar strategiskt och övergripande med kommunikation vid kommunikationsavdelningen. Det handlar framförallt om sådant som berör samverkan och ledningsstöd men även tillfälliga och återkommande projekt /aktiviteter. Jag fungerar som projektledare men kan även bistå strategiskt och med konkreta råd och dåd.

Jag fungerar även som kommunikationsavdelningens miljöombud.

Keywords

  • events
  • extern kommunikation
  • intern kommunikation
  • ledningsstöd
  • marknadsföring
  • miljöombud
  • projektledning
  • samverkan
  • strategi

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Kommunikation och marknadsföring
Jag kan ge dig råd om hur du kan göra din verksamhet eller ditt budskap synligt. Jag kan hjälpa dig att vaska fram vad som är det faktiska budskapet, hur det kan paketeras och hur och när det kan exponeras. Beroende på arbetsbelastning och om liknande produktioner/aktivteter ändå är på gång, kan du ibland får handgriplig hjälp, och ibland få hjälp till kontakt med den reklambyrå vi har avtal med.

Har du frågor om avrop av skribent, fotograf, tryckeri, reklambyrå etc, fråga mig så hjälper jag dig på vägen.

Ringer det många som vill sälja annonsutrymme till dig? Kontakta gärna mig först, innan du låter dig luras. Du vet väl att du bryter mot ramavtalet om du köper annonsutrymme direkt av säljare:

Är du på gång att arrangera en konferens, mässa eller öppet hus? Jag kan hjälpa dig att få struktur på arrangemanget. Det gäller även dig som ska åka iväg på konferens eller mässa och behöver stöd på ett eller annat sätt.

Är du osäker på den grafiska profilen och dess olika finesser, hur logotypen får användas, hur andra logotyper får kombineras med vår, hör av dig. Det är viktigt att vårda vårt varumärke. (I varumärkesvården ingår inte bara form, utan innehållet och sammanhanget är minst lika viktigt.)

Webb
Webben är under förändring, inte bara just nu utan egentligen hela tiden. Har du frågor om vart vi är på väg, hur du/ni ska göra med er webbplats, kontakta mig. Jag har inte svar på alla frågor, men kan vara ett bollplank och kan dessutom hjälpa till att hitta svaren på dina frågor.

Har du frågor om medarbetarportalen: profilsidor och samarbetsytor, hör av dig till mig.

Det är alltid ok att fråga
Information och kommunikation spänner över så otroligt mycket. Jag kan omöjligt täcka in allt på denna yta. Hör av dig till mig så får vi se vad jag kan hjälpa dig med.

Arbetsmiljö – skyddsombud
Jag brinner också för arbetsmiljöfrågor och är skyddsombud för tre kanslier: medicin och farmaci, teknik och naturvetenskap samt humaniora samhällsvetenskap.

Ann-Charlotte Hellzén-Wallin

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin