Ingrid Helmius

Senior Lecturer/Associate Professor at Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telephone:
+46 18 471 76 49
E-mail:
Ingrid.Helmius@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA
Ingrid Helmius

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin