Veturlidi Oskarsson

Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 12 80
Mobile phone:
+46 70 769 20 51
E-mail:
veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Available:
Mottagningstid: tisdag 9-10

Short presentation

Professor in Scandinavian languages, especially Icelandic, at the Dept of Scandinavian languages. My research interests are mainly early modern and modern Icelandic philology, lexicography, and language policy.

Keywords

 • fornisländska
 • isländsk filologi
 • isländsk morfologi
 • isländska
 • lexikografi
 • lånord
 • nordisk filologi

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född i Borgarnes, västra Island, gift med Hólmfríður Jóhannesdóttir, vicerektor, Uppsala/Reykjavik. Vi har en vuxen dotter och två barnbarn.

Sedan 2010 har jag varit anställd vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Innan dess från 2003 var jag anställd vid Islands universitet/pedagogiska universitet, som lektor/docent i isländska språket 2003 till 2006 och som professor i samma ämne 2006 till 2010.

Från 1997 till 2003 var jag nordisk lektor i isländska vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Innan dess arbetade jag bl.a. som språkkonsult på Isländska språknämnden i Reykjavik, var chef vid avdelningen för översättningar på tv-kanalen TV 2 i Reykjavik och som timlärare i isländska för utländska studenter och i dialektologi vid Islands universitet. Jag har även arbetat med översättningar från skandinaviska språk (inklusive filmer efter Astrid Lindgrens böcker) och engelska; med redigering av böcker och tidskrifter; copywriting på reklambyrå; undervisning i gymnasiet och grundskolan på Island; samt vid Ordbok over det nordiske prosasprog i Köpenhamn, sommar och deltid 1988–1991, samt vid ett isländsk dialektprojekt, Islands universitet, sommar och deltid 1981–1986. Som ung jobbade jag sommaritid i fiskfabriker, maskinverkstad och var till sjöss.

Jag är utbildad i allmän och modern isländsk lingvistik vid Islands universitet (BA-examen/kandidatexamen 1985), nordisk filologi vid Köpenhamns universitet (forskarinriktad högre masterprogram 1991) och i nordiska språk vid Uppsala universitet (fil.dr 2001). Hösten 2002 antogs jag som docent i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Jag har undervisat i drygt 30 år om isländska språket och äldre isländsk litteratur vid universiteten i Uppsala och i Reykjavik, samt två år i gymnasiet och grundskolan på Island. Har även undervisat om morfologi och fonologi samt om svensk språkhistoria.

Min forskning handlar i första hand om senmedeltida och tidigmodern isländska, speciellt filologi, lexikografi och historisk sociolingvistik. Jag har även varit engagerat i isländsk språkpolitik och språkvård, bl.a. som ledamot i Isländska språknämnden.

Utbildning och examina

- Docent i nordiska språk vid Uppsala universitet 2002.
- Forskarutbildning i nordiska språk, Uppsala universitet, 1997–2001; fil.dr 2001.
- Magisterkonferens (dansk forskarutbildning) i nordisk filologi, Köpenhamns universitet 1987–1991; mag.art. 1992.
- Kurs i terminologiarbete, Danmark, 1995.
- Masterprogrammet i isländska språket samt pedagogiska studier, Islands universitet 1984–1985.
- Allmän lingvistik och isländsk språkvetenskap, Islands universitet 1980–1984; BA-examen (kandidatexamen) i lingvistik 1985.
- Student från Menntaskólinn í Reykjavík 1979.

Anställningar

- 1980-talet: 1981–1985 och 1987: Sommararbete, Islands universitet (projektassistent, isländska dialekter). Vintern 1983–1984: Undervisning vid Héraðsskólinn að Núpi i Dýrafjörður, högstadiet och 1-2 år i gymnasiet (isländska och historia). Höstterminen 1985: Timlärare vid Menntaskólinn í Reykjavík (gymnaisum) (isländska språket). 1985–1987: Reklambyrå (texter, copywriting). 1987–1990: Sommar- och deltidsarbete på Ordbog for det nordiske prosasprog i Köpenhamn.
- 1990-talet: Språkkonsult hos Isländska språknämnden 1991-1992 och 1995-1996; avdelningschef på avd. f. översättningar, tv-kanalen Stöð 2, Reykjavik; timlärare vid Islands universitet.
- 1997–2003: Nordisk lektor i isländska vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
- 2003–2006: Lektor (docent) i isländska språket vid Islands pedagogiska universitet.
- 2006– 2010: Professor i isländska språket vid Islands universitet, pedagogiska fakulteten.
- 2010–: Anställd vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
- 2012: Befordrad till professor i nordiska språk ssk. isländska.
- 2013–2014: Vikarierade (50 %) på professuren i språkhistoria.

Ledamotskap

- Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala;
- Agder Vitenskapsakademi, Norge;
- Early North European Seminar, Uppsala;
- Isländska sällskapet i Uppsala;
- Íslenska málfræðifélagið, Island (Det isländska språksällskapet);
- Den isländska vetenskapsakademin (Vísindafélag Íslendinga, Societas scientiarum Islandica);
- Sällskap för 1700-tals forskning, Island (Félag um átjándu aldar fræði);
- Sällskap för forskning om vetenskapsmannen Jón Ólafsson från Grunnavík, Island (Góðvinir Grunnavíkur-Jóns);
- Sällskap för namnforskning, Island;
- Föreningen Norden, Uppsala.

Undervisning

Uppsala universitet

 • Isländska 1
 • Isländska 2
 • Isländska 3
 • Språk och identitet på Island
 • Kultur och samhällsliv på Island
 • Äldre isländsk litteratur
 • Fornisländska
 • Svenska språket i tid och rum
 • Svenska språkets historia
 • Svenska språket A: Språkvetenskapliga perspektiv
 • Professionell svenska A: Presentera
 • Fornisländska texter (MA)
 • Fördjupning i fornisländskan (MA)
 • Språkhistoria (MA)
 • Nordisk filologi (MA)
 • Nordisk språkgemenskap (MA)
 • Viking and Early Medieval Studies (MA)
 • Temafördjupningskurs i språkhistoria (2013, FU)
 • De nordiska språken i ett jämförande forskningsperspektiv (2015, 2017, 2019, 2021 FU)
 • Historisk språkvetenskap (2016, 2018, FU)

Ledare för seminarier och kollokvier, Uppsala universitet

 • Fornnordisterna, kollokvium om fornvästnordiska texter, från 2010
 • Högre seminariet, språkhistoria, 2013–2014

Islands universitet / Islands pedagogiska universitet 2003–2010, bl.a.

 • Språkvård och språkundervisning (MA)
 • Stilistik och textförfattande (MA)
 • Att skriva en masteruppsats (MA, sommarkurser 2009 och 2010)
 • Isländsk medeltida litteratur
 • Tillämpad språkvetenskap
 • Isländsk grammatik: Språkets byggnad
 • Språket i historien och samtiden
 • Språk och begrepp
 • Morfologi och fonologi
 • Talspråk och diskurs
 • Modersmålsläraren
 • Spoken Language and Oral Representation
 • Icelandic Nature and Cultural Legacy

Islands universitet 1985 och 1991–

 • Isländsk fonetik och uttal (sommarkurs, isländska för utländska studenter, 1985)
 • Isländska: Modern isländska; Språkbruk (isländska för utländska studenter, 1991-1992)
 • Dialektologi och isländska dialekter (BA, 1995)
 • Isländska: Tillämpad språkvetenskap (MA, 1997)

Forskning och forskningsintressen

Isländsk språkhistoria, främmande inflytande på det isländska språket i äldre tid, isländsk morfologi, isländsk språkvård; handskriftsforskning, filologi och textkritik; isländska för utländska studenter.

Publikationer

1 Monografier och vetenskapliga artiklar

2022: "Hugleiðing um slangur." I: Branislav Bédi, Halldóra Jóhanna Þorláksdóttir & Kolbrún Friðriksdóttir (red.), Perspectives on Language and Context: Festschrift in honor of Birna Arnbjörnsdóttir, s. 160–165. Reykjavik: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum.
2022 (med Þorsteinn G. Indriðason, Bergen universitet): "Eignarfallssamsetningar með sterkum lýsingarorðum í fyrri lið. Söguleg og samtímaleg úttekt." I: Íslenskt mál og almenn málfræði 43, s. 99–126.
2021: "Ögn um handverk og spegla." I: Orðlof veitt Þorbjörgu Helgadóttur sjötugri 18. maí 2021, s. 79–80. Köpenhamn.
2021: "Af stálböðum (og sápukúlum)." I: Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri 21. mars 2021, s. 147–150. Reykjavik.
2020: "Om fraseologiska lån från medellågtyskan i äldre isländska och svenska." I: Studier i svensk språkhistoria 15: Språkmöte och språkhistoria: 174–190. (Nordistica Tartuensia 21.)
2019: "Slysa-Hróa saga." I: Opuscula XVII (Bibliotheca Arnamagnæana LII): 1–97. [Utgåva av en fornisländsk sagatext, med introduktion.]
2019: "The Icelandic Language at the Time of the Reformation: Some Reflections on Translations, Language and Foreign Influences." I: Nordlit 43: 102–114.
2019 (tills. med Fjeld, R., Kristiansen, E., Rathje, M., Konstaninovskaia N., Gill, I. & Fekede, M.): "The worldwide use and meaning of the f-word." I: Intercultural Pragmatics 16/1: 85–111.
2019: "Fullt hús sláturs." I: Helga Hilmisdóttir, Magnús Hauksson, Veturliði Óskarsson & Þorsteinn G. Indriðason (red.), Dansað við Úlfar: Nokkur spor stigin til heiðurs Úlfari Bragasyni sjötugum 22. apríl 2019, s. 60-64. Reykjavik: Rauðhetta, útgáfufélag. [Filologi.]
2018: "Nærstýrt og á óvart komið." I: Rósa Þorsteinsdóttir, Soffía Guðný Guðmundsdóttir & Þorleifur Hauksson (red.), Þórðargleði: Slegið upp fyrir Þórð Inga Guðjónsson fimmtugan 3. desember 2018, s. 71–73. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. [Filologi, lexikografi.]
2018: Viðbót XII: Textagrein ættuð úr Konungs skuggsjá." I: Rósa Þorsteinsdóttir; Svanhildur Óskarsdóttir & Viðar Pálsson (red.), Hallamál rétt Haraldi Bernharðssyni fimmtugum 12. apríl 2018, s. 86–88. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. [Filologi.]
2018: "Úr ferðabók Steingríms Jónssonar á vísitasíum með Hannesi Finnssyni Skálholtsbiskupi." I: Skírnir 192/1: 75–104. [Textutgåva (dagbok från 1790-95) med en historisk inledning.]
2018: "Det rena språket och lånorden: Om främmande, särskilt dansk, påverkan på isländskan." I: Årsbok: Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala (Annales Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis) 2016–2017: 39–54.
2017: "Two loanwords meet: When fuck met fokk in Icelandic." I: RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 46: 121–157.
2016: "„Villi boxari“: Þáttur um Vilhelm Jakobsson og ógæfusama æfi hans, byggður á blaðafregnum og skrifum 1911–1941." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 54, s. 119–154. [1900-tals personhistoria.]
2015: "Um doktorsritgerð Katrínar Axelsdóttur." I: Íslenskt mál 37 (2015): 155–166.
2015: "Jón Ólafsson úr Grunnavík: Um tunguna – Um rúnir. Veturliði Óskarsson gekk frá til útgáfu." I: Íslenskt mál 37 (2015): 115–129.
2015: "Frumtexti og þýðing: Um íslenskar þýðingar úr ensku á 15. öld." I: Matthew Whelpton, Guðrún Björk Guðsteinsdóttir, Birna Arnbjörnsdóttir & Martin Regal (red.), An Intimacy of Words. Reykjavik: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum & Háskólaútgáfan. S. 61–83.
2015: "Loanwords with the prefix be- in Modern Icelandic: An example of halted borrowing." I: Orð og tunga 17, S. 1–26.
2015. "Tilraun um mynstur." I: Ástumál kveðin Ástu Svavarsdóttur sextugri 19. janúar 2015, s. 80–84. Reykjavik. [Ordbildning, språkpolitik.]
2014 (tills. med Þórdís Edda Jóhannesdóttir): "The Manuscripts of Jómsvíkinga Saga: A Survey." I: Scripta Islandica 65, s. 9–29.
2013 (tills. med Margrét Eggertsdóttir): "„Betra er að gjöra sér hjálpvænlegar en hryggvar innbyrlingar.“ Úr bréfum Jóns Ólafssonar (1705–1779) og Eggerts Ólafssonar (1726–1768) á árunum 1760–68." I: Gripla 24, s. 121–171. [Brevutgåva, 1700-talsbrev.]
2013: "Um sögnina finnvitka í Flateyjarbók." I: Gripla 24, s. 269–279. [Om verbet finnvitka som förekommer i handskriften Flateyjarbók, från slutet av 1300-talet.]
2013: "Heilög þrenning: Land, þjóð og tunga. Hugleiðing um orðræðu." I: Tímarit Máls og menningar 74/2, s. 37–45.
2012: "Um doktorsritgerð Jóhannesar Bjarna Sigtryggssonar." Íslenskt mál 34 (2012), s. 166–177. [Opposition vid disputation, Islands universitet i oktober 2011.]
2012: "Jón Ólafsson úr Grunnavík: Fyrirmynd Halldórs Laxness að sögupersónunni Jóni Guðmundssyni frá Grindavík." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 52, s. 71–88.
2012 (tillsammans med Staffan Fridell): "Till tolkningen av Oklundainskriften." I: Saga och sed 2011, s. 137–150.
2010 (tills. med Jón Þ. Þór): "Ísafjarðarálman." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 50, s. 21–32.
2010: "Alsala." I: Aravísur sungnar Ara Páli Kristinssyni fimmtugum 28. september 2010, s. 72–74. Reykjavik. [Om ett fornsvenskt ord.]
2010: "Hugleiðing um framburð frænda." I: Nokkrar handlínur bróderaðar handa Kristínu Bjarnadóttur sextugri 9. janúar 2010, s. 83–84. Reykjavik. [Diskussion av hyperkorrekt isländskt uttal.]
2010: "Fruggandi frugg." I: Fáum mönnum er Kári líkur. Nítján kárínur gerðar Kára Kaaber sextugum 18. febrúar 2010, s. 64–66. Reykjavik. [Lexikografi, lånord.]
2009: "Um sögnina blífa, vöxt hennar og viðgang í íslensku." I: Íslenskt mál 31 (2009), s. 189–224. [Om verbet blífa (bli) och dess historia i isländskan.]
2009: "Andmæli við doktorsvörn Ara Páls Kristinssonar." I: Íslenskt mál 31 (2009), s. 69–77. [Opposition vid disputation, Islands universitet i maj 2009.]
2009 (tills. med Ásta Svavarsdóttir): "Annarleg sprek á ókunnugri strönd. Tökuorð í íslensku fyrr og nú." I: Orð og tunga 11, s. 17–44. [Isländsk språkhistoria; lånord; ordhistoria; lexikografi, 1400-tal till 2000-tal.]
2009: "Fyrir Þingvallafund 1895. Þrjú bréf frá Skúla Thoroddsen til Péturs Jónssonar á Gautlöndum." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 49, s. 97–105. [Textutgåva, privatbrev; isländsk historia/personhistoria, sent 1800-tal.]
2009: "Óframborin gæs." I: 38 vöplur bakaðar og bornar fram Guðrúnu Ingólfsdóttur fimmtugri 1. maí 2009, s. 99–101. Reykjavik. [Isländsk språkhistoria; isländskt uttal.]
2008: "Mange – ja, tilmed en million – gode nætter." I: Encyclopædica Brittanica eller, et antal fremstillinger [...]. Festskrift til Britta Olrik Frederiksen i anledning af hendes 60-årsdag den 5. december 2007. S. 213–217. Köpenhamn. [Isländsk språkhistoria; lånord; 1400-tal.]
2008: "Af tveim tökuviðskeytum." I: Íslenskt mál 28 (2006), s. 79–93. [Isländsk språkhistoria; lånord; främmande suffix; språkvård.]
2007: "Um þýska forskeytið an- og stutta viðdvöl þess í íslensku." I: Orð og tunga 9, s. 125–149. [Isländsk språkhistoria; lexikografi; lånord; främmande prefix; 1500–1900-tal.]
2007: "Af rúsínum og sveskjum." I: Annir hjá Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur fimmtugri 3. apríl 2007, s. 74–77. Reykjavik. [Isländsk språkhistoria; lånord.]
2006: "Staldrað við hempu." I: Lesið í hljóði fyrir Kristján Árnason sextugan 26. desember 2006, s. 194–197. Reykjavik. [Isländsk språkhistoria; lånord.]
2006: "Sá sem pissar utan í vegg." I: Varði reistur Guðvarði Má Gunnlaugssyni fimmtugum 16. september 2006, s. 131–133. Reykjavik. [Isländsk språkhistoria; lånord.]
2006: "Skyggnst á bak við skyldleikann." I: Hrafnaþing 3, s. 207–214. [Om släktskapen mellan isländskan och engelskan.]
2005: "Sýnishorn úr Egils sögu." I: Hrafnaþing 2, s. 124–136. [Textkritik; filologi; fornisländsk litteratur, Egils saga.]
2005: "Nokkur orð um framburð." I: Hrafnaþing 2, s. 137–146. [Uttal; språkvård; språknormering.]
2005: "Lågtyska ord i äldre isländska: Har de vandrat genom norskan?" I: Målbrytning 7 (2005): Sosiolingvistiske modellar – haldning, regionalisering, forklaring og normering, s. 131–143. (Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg). Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. [Isländsk språkhistoria; lexikografi; lånord; 1400–1500-tal.]
2005: "Altsächsisch oder Mittelniederdeutsch? Zur Frage nach der Herkunft einiger alter Lehnwörter im Isländischen." I: Lennart Elmevik, Stefan Mähl & Kurt Erich Schöndorf (red.): Niederdeutsch in Skandinavien V und VI, s. 43–57. (Osloer Beiträge zur Germanistik 36). Frankfurt am Main. [Västnordisk språkhistoria; lexikografi; lånord; 1100–1200-tal.]
2005: "Vaðalsgeplar og fleiri fuglar." I: Glerharðar hugvekjur ... (festskrift för Þórunn Sigurðardóttir), s. 87–89. Reykjavik. [1700-tals filologi.]
2004: "Íslenskar tvímála orðabækur. Yfirlit." I: Hrafnaþing 1, s. 105–113. [Om isländska tvåspråkiga ordböcker.]
2004: "Þrjú frumbréf frá 15.–16. öld." I: Gripla 14, s. 145–159. [Diplomatarisk publikation av tre isländska originaldiplom från 1400 och 1500-talen.]
2003: Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500. Bibliotheca Arnamagnæana 43. Red. Finn Hansen & Jonna Louis-Jensen. København. [Äldre isländsk språkhistoria (1200–1500); lexikografi; främmande påverkan; lånord.]
2003: "Um vestfirskan orðaforða í vasabókum dr. Björns M. Ólsens." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 43, s. 285–298. (Konferensvolym, Vestfirðir – Aflstöð íslenskrar sögu, Ísafjörður 13–15 juni 2003.) [Isländsk lexikografi, 1800-tal.]
2003: "Om hansesprogets påvirkning på islandsk administrativt sprog i senmiddelalderen." I: Kristján Árnason (red.): Útnorður. West Nordic Standardisation and Variation, s. 163–178. Institute of Linguistics, Reykjavik. [Isländsk språkhistoria; lexikografi; lånord; 1400–1500-tal.]
2003: "Ur en eddadikts forskningshistoria." I: Scripta Islandica 53 (2002), s. 39–74. [Eddaforskning; fornisländsk litteratur.]
2003: "Studiosus antiquitatum. Om Jón Ólafsson från Grunnavík, förebilden till Halldór Laxness sagoperson Jón Guðmundsson från Grindavík." I: Scripta Islandica 53 (2002), s. 3–15. [1700-tals filologi och personhistoria.]
2003: "Fóviti fóveti fógeti." I: Orð og tunga 6, s. 83–91. [Isländsk språkhistoria; lånord; ordhistoria; lexikografi, 1400–1900-tal.]
2003: "Siggi." I: Fáfnis hjarta við funa steikir. Sigurður Konráðsson fimmtugur 19. ágúst 2003, s. 7–11. Reykjavik. [Om hypokorismen Siggi < Sigurður.]
2002: Niederdeutsche Lehnwörter im Isländischen. Gedanken über lexikalische Entlehnungen und Sprachpolitik. Greifswalder Universitätsreden, Neue Folge nr. 104, 2002. Greifswald. [Isländsk språkhistoria; främmande påverkan; lånord; språkvård; 1400–1600-tal; modern tid.]
2001: Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Uppsala universitet 2001. Institutionen för nordiska språk, Uppsala.
2001: "Rúgmann í Höfn." I: Æra ... Tobba (festskrift för Þorbjörg Helgadóttir, ordboksredaktör), s. 37–38. Reykjavik, London, Köpenhamn. [Om Jón Rúgmann, en isländsk 1600talsfilolog i Sverige).]
2000: "Verbet isländskt ské." I: Scripta Islandica 50, s. 31–49. [Om verbet ske i isländskan och dess öde.]
2000: "Guðir á ferð." I: Ægisif reist Bergljótu Soffíu Kristjánsdóttur fimmtugri 28. september 2000, s. 90–92. Reykjavik. [Om tolkning af eddadikter.]
2000: "Är isländsk språkvård på rätt väg?" I: Scripta Islandica 50, s. 64–71. [Också på Internet]
1999: "Ske." I: Íslenskt mál 19–20 (1997–98), s. 181–207. [Språkhistoria & språkvård; om verbet ske och dess ställning i nutida isländska.]
1999: "Íslensk bók í þýsku bókasafni." I: Ritmennt 4, s. 9–32. [Om en samlingsvolym med olika isländska texter från 1700–1800-talen. Kodikologi; litteraturhistoria; bibliografi.]
1999 (utg.): "Meiningar ýmislegar um það svokallaða norðurljós." I: Vitjun sína vakta ber, s. 81–90. Reykjavik. [Textkritisk utgåva av en text av språkvetaren och filologen Jón Ólafsson från Grunnavík (1705–1779).]
1999: "Böl hins hárprúða." I: Sauðargæra send Úlfari Bragasyni fimmtugum, s. 18-22. (Internetutgåva.)
1998: "Ætíð einn á lofti." I: Málfregnir 16, s. 26–30. [Språkvård; etymologi.]
1998: "Om låneord og fremmed påvirkning på ældre islandsk sprog." I: Scripta Islandica 49, s. 3–20. [Forn och medelisländsk språkhistoria; främmande påverkan & lånord.]
1998: "Leitað tengsla." I: Málfregnir 15, s. 17–19. [Språkvård; lånord; etymologi.]
1997 (utg.): "Nokkur bréf frá Kristni Guðlaugssyni til Sigurðar Sigurðssonar." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 37, s. 75–90. [Textutgåva, privatbrev; tidigt 1900-tal.]
1997 (tillsammans med Anton Holt, Baldur Jónsson & Ólafur Ísleifsson): Íslensk gjaldmiðlaheiti. Smárit Íslenskrar málnefndar 1. Reykjavik. [Isländska namn på utländskt betalningsmedel. Standardisering; språkvård; numismatik.]
1997: "Tæk orð og miður tæk í Blöndalsorðabók." I: Orð og tunga 3, s. 25–34. [Om "dåligt" språk i Sigfús Blöndal:s isländsk-danska ordbok (1920–24) och markering av det.]
1997: "Sem lágvært bárugjálfur við Íslands strönd. Um tökuorð af miðlágþýskum uppruna í íslensku." I: Íslensk málsaga og textafræði, s. 132–143. Rit Stofnunar Sigurðar Nordals 3. Reykjavik. [Forn- och medelisländsk språkhistoria; främmande påverkan; lånord.]
1997 (tillsammans med Jón Sveinbjörnsson, Kristján Árnason & Svavar Hrafn Svavarsson): "Leiðbeinandi reglur um umritun úr gríska stafrófinu." I: Málfregnir 14, s. 2–7. [Regler om translitteration ur grekiskan till isländskan och isländskan till grekiskan.]
1996: "Hvað merkir orðið hákarl? Hugleiðing um merkingaraukningu." I: Höskollu gefið. Höskuldur Þráinsson fimmtugur, s. 74–76. Reykjavik. [Om främmande betydelsespåverkan.]
1995: "Blaki dúfa væng. (Margt er skrítið á skjánum.)." I en vänskrift till Eiríkur Rögnvaldsson (2 s.). [Om översättningar och översättningsfel.]
1994–1995: "Nokkur orð um ê-sagnir og i-hljóðvarp í vt. þt." I: Íslenskt mál 16–17, s. 133–170. [Fornisländsk språkhistoria: Om i-omljud och pret. konj. av vissa verb i fornisländska texter.]
1994: "Skírnarsár Thorvaldsens í þýskri kirkju í Róm." I: Saga, tímarit Sögufélags 1994, s. 233–244. [Isländsk kulturhistoria; om tyska ämbets- och språkmannen Christian Bunsen och en dopfunt som han köpte av den dansk-isländska konstnären Bertel Thorvaldsen i Rom.]
1994: "Contractismus Jóns Ólafssonar úr Grunnavík." I: Hræringur úr ritum Grunnavíkur-Jóns, s. 37–46. Reykjavik. [Om 1700-talsfilologen Jón Ólafsson:s idéer om etymologi m.m. Språkhistoria; kodikologi; 1700-talsfilologi.]
1994: "Hver var Gissur guli rass?" I: Gullastokkur færður Gunnlaugi Ingólfssyni fimmtugum 4. desember 1994, s. 80–85. Reykjavik. [Isländska marginalanteckningar från 1500–1600-talen i en dansk laghandskrift.]
1993 (utg.): "Vísitasía Hannesar Finnssonar biskups um Vesturland og Vestfirði sumarið 1790. Eftir dagbók skrifara hans, Steingríms Jónssonar." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 34, s. 129–152. [Textutgåva (dagbok från 1790) med en historisk inledning; 1700-talshistoria.]
1991: "Tvö vestfirsk orðasöfn." I: Opuscula IX, s. 147–159. Bibliotheca Arnamagnæana, Vol. XXXIX, Köpenhamn. [Textkritisk utgåva av två isländska ordlistor från 1700- och 1800-talen.]
1991: "'Islandica' in C. C. J. von Bunsens Buchsammlung." I: Universeller Geist und guter Europäer Christian Carl Josias von Bunsen 1791–1860, s. 61–80. Korbach 1991. [Om en isländsk bok i ett tyskt bibliotek.]
1990 (utg.): "Að mála upp á tré." I: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1989, s. 21–33. [Textkritisk utgåva av en isländsk text från 1500-talet.]
1986: "Rabb um málfar auglýsinga." I: Morgunblaðið 15/5 1987. (Föredrag på konferensen Að orða á íslensku 8:e november 1986.) [Stilistik; "rätt språk"; reklamspråk.]
1983 (tillsammans med Þórunn Blöndal): "Dæmisaga úr fræðunum." I: Mímir 31, s. 65–66. [Om metodik inom dialektforskning.]
1983: Brottfallsreglan í íslensku. Ms. (uppsats), Islands universitet, Reykjavik. [Fonologi; om en isländsk synkoperegel.]
1982 (tillsammans med Sigríður Sigurjónsdóttir, Guðrún Einarsdóttir, Sigurður Jónsson & Þórunn Blöndal): "Já eða jú: Áhrif umhverfis á skilning." I: Skíma 5/1. [Psykolingvistik; om påverkan av kontext på förståelse av talspråk.]

2 Under förberedning/publikation

- "Guðbrandsbiblía í Uppsölum." [Om den isländska bibeln 1584.]

3 Översiktsartiklar och lärobokskapitel

2005: "The language of the 19th century translations IV: Icelandic." I: Oskar Bandle et al. (red.): The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Bind 2, s. 1518–1522. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22/2). Berlin / New York. [Översättningar i 1800-talet; språkpolitik.]
2001: "Íslensk málsaga." ("Isländsk språkhistoria".) I: Alfræði íslenskrar tungu. [På en CD-disk om isländska språket.]
2001 (tills. med Heimir Pálsson): "Þýðingar." ("Översättningar".) I: Alfræði íslenskrar tungu. Reykjavik. [På en CD-disk om isländska språket.]

4 Annan språkvetenskaplig/populärvetenskaplig produktion

2016: "Íslenska liðið er stærst." Publicerat digitalt på Pluggasvenska.nu. Institutionen för nordiska språk. (http://www.pluggasvenska.nu/islenska-lidid-er-staerst/).
2013: "Namnet Surtsey." Publicerat digitalt på Samfundet Sverige-Islands hemsida, november 2014 (http://www.samfundet-sverige-island.se/index.php/artiklar/sprak/179-namnet-surtsey).
2011: "Nokkur hlýleg orð um áhrifavalda." I: Skíma 34/2. [Om isländska modersmålslärare.]
2010: Inledning till Paul Herrmann, "Hornstrandir og íbúar þeirra" (övers. av PH:s "Die Hornküste und ihre Bewohner" från 1930). I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 50 (2009), s. 101–103.
2010: "Góða frænkan danska." I: Skíma 33/1, s. 43. [Om danska på Island.]
2007: "Það liggur í augum uppi." I: Skíma 30/2, s. 40. [Språkvård; modersmålsundervisning.]
2007: "Að kunna tungumál." I: Skíma 30/1, s. 8–10. [Språkvård; modersmålsundervisning.]
2006: "Mál er að mæla." I: Skíma 29/2, s. 47–48. [Språkvård; modersmålsundervisning.]
1999: Glöggt er gests eyrað." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 39, s. 137–147. [Isländska dialekter, västra Island; om den norske språkvetaren Marius Hægstads besök till Island 1907 och hans iakttaganden.]
1998: "Halldór Laxness." I: Jón Rúgmann – Blað Íslendingafélagsins í Uppsölum, maj 1998, s. 4–7. [Dödsruna om Halldór Laxness.]
1997: "De nordiske sprog før i tiden." I: Skolen i Norden, 1/1997, s. 11–14. [Om nordbornas förståelse av grannspråken i slutet av 1300-talet.]
1997: "Pohjoismaiset kielet ennen vanhaan." I: Pohjoismaiden kouluoloista, 1/1997, s. 11–14. [Finsk översättning av De nordiske sprog før i tiden.]
1995: "Sprogkampagne på mælkekartoner i Island." In: Nordisk Kontakt 3/1996, s. 95–96. [Språkvård; om Isländska språknämndens språkkampanj.]
1994: "Tvö orðasöfn kennd við Vestfirði." I: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 35, s. 99–110. [Utgåva av två isländska ordlistor från 1700- och 1800-talen.]
1994: "Stutt samantekt um íslenska tungu með nokkrum samanburði við ensku." En översikt över isländsk språkhistoria med sidoblick till engelskan, författat för Listahátíð í Reykjavík (Reykjaviks artfestival). (13 s.)
1990 (tillsammans med Guðvarður Már Gunnlaugsson): "Innan við múrvegginn …" I: Nýr Hafnarpóstur 6/4, s. 5–7. [Om prof. Árni Magnússon (d. 1730), Den arnamagnæanske kommission i Köpenhamn och Den arnamagnæanske handskriftssamling.]
1987: "Læra apar það sem fyrir þeim er haft? – Hugleiðingar um apa og mannamál." I: Örvar-Oddr 1/1987. [Psykolingvistisk diskussion av apors möjligheter att lära sig språk.]

5 Recensioner

2016: "Jón Ólafsson úr Grunnavík: Ævisögur ypparlegra merkismanna, utg. av Guðrún Ása Grímsdóttir." I: Scripta Islandica 67, s. 155–157.
2012: "Fjöruskeljar. Afmælisrit til heiðurs Jónínu Hafsteinsdóttur sjötugri 29. mars 2011." [Festskrift; namnforskning.] I: Namn och bygd 99, s. 190–195.
2012: "Rit um aðkomuorð á Norðurlöndum." I: Orð og tunga 14, s. 83–89. [Bok om främmande påverkan på de nordiska språken.]
2012: "Guðrún Kvaran. 2011. Nöfn Íslendinga. Ný útgáfa." I: Íslenskt mál og almenn málfræði 33, s. 199–205. [Isländska personnamn.]
2006: "Stafsetningarorðabókin. /.../." I: Skíma 29, s. 2:59. [Isländsk rättskrivningsordbok.]
2005: "Þrjú rit um áhrif enskrar tungu á orðaforða 16 Evrópumála." I: Orð og tunga 7, s. 131–136. [En bok med artiklar om engelsk påverkan på europeiska språk.]
2004: "Íslensk orðabók. Þriðja útgáfa, aukin og endurbætt. A–L, M–Ö. /.../ Edda, Reykjavik 2002. /.../." I: Íslenskt mál 26 (2004), s. 187–202. [3: utg. av Íslensk orðabók.]

6 Redaktionsarbete

2021: Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri 21. mars 2021. Reykjavik: Rauðhetta, útgáfufélag. – Redaktör tillsammans med Katrín Axelsdóttir och Þorsteinn G. Indriðason.
2019: Dansað við Úlfar: Nokkur spor stigin til heiðurs Úlfari Bragasyni sjötugum 22. apríl 2019. Reykjavik: Rauðhetta, útgáfufélag. – Redaktör tillsammans med Helga Hilmisdóttir, Magnús Hauksson och Þorsteinn G. Indriðason.
2014: Heimir Pálsson: Sjáðu hvað ég fann. Afmælisrit. – Festskrift. Redaktör tills. med Böðvar Guðmundsson, Kristinn Jóhannesson, Helgi Skúli Kjartansson och Gunnar Karlsson.
2010–: Scripta Islandica 62–70 (2011–2019), Uppsala. – Redaktör (från 2013 tillsammans med Lasse Mårtensson).
2007: Annir hjá Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur fimmtugri 3. apríl 2007. Reykjavik. – Festskrift. Redaktör; medredaktör: Anna S. Þráinsdóttir.
2004–2006: Hrafnaþing 1–3. Reykjavik. – Redaktör 2004–2006 tillsammans med Anna Þ. Ingólfsdóttir och Kristján Jóhann Jónsson.
2004: Vestanglæður. Afmælisrit tileinkað Jóni Páli Halldórssyni 75 ára 2. október 2004. Ísafjörður. – Festskrift. Redaktör; medredaktör: Jón Þ. Þór.
1999. Sauðargæra send Úlfari Bragasyni fimmtugum. – Festskrift. Redaktör tillsammans med Magnús Hauksson, Svanhildur Óskarsdóttir & Þórir Óskarsson. (Internetutgåva.)
1994: Gullastokkur færður Gunnlaugi Ingólfssyni fimmtugum 4. desember 1994. Reykjavik. – Festskrift. Redaktör; medredaktörer: Jón G. Friðjónsson och Sigurborg Hilmarsdóttir.
19932019: Ársrit Sögufélags Ísfirðinga 34–57 (1993–2019). Ísafjörður. – Redaktör; medredaktör: Jón Þ. Þór. – Årsskrift med inriktning på det västliga Island (Vestfirðir).

I redaktionen för Orð og tunga, tidskrift om lexikografi och lexikologi, Reykjavik 2004–2010; i redaktionskomittén från 2011.
I redaktionen för LexicoNordica, tidskrift om lexikografi och lexikologi, 2011–2013.
I redaktionen för Hrafnaþing, Reykjavik, tidskrift för forskning om modersmålsdidaktik, 2004–2006.
I redaktionskomitteen för Íslenskt mál, språkvetenskaplig tidskrift, Reykjavik.
I redaktionskomitteen för Skíma, didaktisk tidskrift för modersmålslärare, Reykjavik, 2006–2008.

7 Publicerade/mångfaldigade läroböcker och undervisningstexter


2023: Isländska 2: Några övningar och grammatiska kommentarer. Stencilutgåva. 37 s. [Version 2.6; äldre versioner 2011-2021.]
2022: Isländsk grammatik. Handbok för universitetsstudenter. Stencilutgåva. Version 4.5. Uppsala. 150 s. [2020-2021: Version 4.1-4.4; 2017-2019: Version 3.1-3.4. 2012-2016: Version 1-2.]
2021: Isländska 1: Övningar & översättningar. Stencilutgåva. 21 s. [Version 4; äldre versioner 2011, 2013, 2016, 2017 & 2019.]
2006: Nokkur helstu hugtök í bókmenntafræði. ("Viktiga begrepp inom litteraturteorin.") Stencilutgåva. Reykjavik. 18 s.
2005. Miðaldabókmenntir. Textasafn. ("Isländsk medeltida litteratur. Textsamling.") Tillsammans med Baldur Hafstað professor i litteratur. Stencilutgåva. Reykjavik. 35 s.
2002–2015: Isländsk grammatik för universitetsstudenter. Stencilutgåva. Uppsala. 106 s.
2001: Isländska 2: Kompendium i isländska. Stencilutgåva. Uppsala. 40 s.

8 Rapport / annat

2008 (tillsammans med Birna Arnbjörnsdóttir och Úlfar Bragason): "Um íslensku sem annað mál, íslenskukennslu erlendis og tengslin við norrænt málsamfélag." Tekið saman að beiðni Íslenskrar málnefndar. Reykjavik. [Rapport för Isländska språknämnden om undervisning av isländska utomlands.]
2006 (tillsammans med Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen & Sólveig Jakobsdóttir): "Mat á starfsemi rannsóknarhópa." Unnið að beiðni Vísindaráðs KHÍ. Reykjavík 20. nóvember 2006. [Rapport om forskningsgrupper, för Islands pedagogiska universitet, Reykjavik.]
1996 (tillsammans med Ólöf Pétursdóttir): "Sjónvarpsþýðingar og kennsla í þýðingafræðum við heimspekideild." [Rapport för rektor för Islands universitet ang. TV-översättningar.]
1993: "Vinnureglur og leiðbeiningar." [Anvisningar för översättare; översättningar av undertexter i TV m.m.]

9 Några icke-publicerade universitetsuppsatser

1991: ”Låneord i islandske diplomer fra det 15. århundrede.” MA/lic.-uppsats, Köpenhamns universitet. 245 s. + exempelsamling.
1990: ”Om nægtelser i senmiddelalderlige, islandske riddersagaer.” Köpenhamns universitet. 40 s. + 26 s. exempelsamling.
1990: ”Lucidarius: En undersøgelse af ordforrådet i AM 76 8° og Gotfred af Ghemen’s tryk fra 1510.” Köpenhamns universitet. 41 s. [Äldre dansk språkhistoria.]
1989: ”En kritisk vurdering af Desmond Slay, 1960, Hrólfs saga kraka. Et forsøg med brug af M. L. Wests metode til behandling av en kontamineret tradition.” Köpenhamns universitet. 26 s. [Textkritik, fornisländska.]
1985: ”Dálítil athugun á íslenskum gælunöfnum.” Háskóli Íslands. 17 s. + 44 s. exempelsamling. [Isländska personnamn, smeknamn.]
1985: ”Um lýsingarorð af íbúaheitum og staða.” Háskóli Íslands. 89 s. + 28 s. exempelsamling. [BA-uppsats; isländsk ordbildning med pref. -sk och andra besläktade prefiks. – Morfologi.]
1984: ”Íslensk tvíhljóð.” Háskóli Íslands. 54 s. [Om diftonger i nyisländskan och teorier om dem. – Isländsk fonologi.]
1983: ”Ergatíf mál”. Háskóli Íslands. 27 s. [Om det syntaktiska fenomenet ergativus och de av världens språk där det förekommer. – Språktypologi.]
1983: ”Er íslensk stafsetning hljóðrétt?” Háskóli Íslands. 9 s. [Är isländsk ortografi fonematisk? – Isländsk ortografi & fonologi.]
1983: ”Brottfallsreglan í íslensku”. Háskóli Íslands. 22 s. [Isländsk ordbildning; om en morfofonemisk regel som orsakar bortfall av vokal i vissa ord.]
1983 (med med Friðrik Magnússon): ”Íslenskar stafsetningarreglur og hljóðrétt stafsetning”. Háskóli Íslands. 51 s. [Isländsk ortografi & fonologi.]
1982: ”Ungmálfræðingarnir”. – ”Upphaf málvísinda á Vesturlöndum: Grikkir og Rómverjar”. – ”Málvísindi Kínverja og Indverja”. – ”Leonard Bloomfield og áhrif hans á amerísk málvísindi”. Háskóli Íslands. 37 s. [Fyra uppsatser om olika ämnen i språkvetenskapens historia.]
1982: ”Um raddaðan framburð í íslensku”. Háskóli Íslands. 26 s. [Isländska dialekter.]

10 Föredrag och andra framträdanden (urval)

(a) Vetenskapliga föredrag och föreläsningar

2023: "Om suffixsekvensen ‑anlig-/-anleg- i isländska." Högre seminariet, Institutionen för nordiska språk, 8 februari.
2021: "Textfragment ur Uppenbarelseboken." Fornnordisterna 20:e maj (digitalt).
2020: "Labyrinter i fornisländska och senmedeltida isländska texter." Högre seminariet, Institutionen för nordiska språk, 10 oktober.
2019: "Om myten om isländskan, det rena språket och dansk påverkan." Föredrag, Áfram Ísland! Sekstiårsseminar for Þorsteinn Indriðason, Universitetet i Bergen 1 november.
2018: "Fraseologiska lån från medellågtyskan i äldre isländska och svenska." Föredrag, Svenska språkets historia 15, 14–15 juni, Tartu universitet.
2017: "On the Reformation in Iceland and its effect on the Icelandic language." Föredrag, Northern Reformations, Tromsø 20–22 september.
2016: "Det rena språket och lånorden. Om främmande, särskilt dansk, påverkan på isländskan." Föredrag, Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 26 april.
2016: "Þegar fokk mætir fokk. Um tvö tökuorð í íslensku." Föredrag vid isländska lektorers årsmöte, München 27 maj.
2016: "Når to låneord mødes: 'Fokk' og 'fuck' i islandsk". Föredrag på symposiet Bandeord i Nordeuropa – fra fandens lovbøger til fucking Youtube. Institut for Sprog og Kommunikation, Center for Kommunikation, Kultur og Samfund, Syddansk Universitet 10. maj.
2015: "Ulvar i fårkläder. Ett utsnitt ur isländsk språkvård." Högre seminariet, Institutionen för nordiska språk, 14 oktober.
2014: Om projektet "Language Change and Linguistic Variation in 19th-Century Icelandic and the Emergence of a National Standard." Föredrag på ett möte med professorer på Språkvetenskapliga fakulteten i Uppsala, 14 januari.
2014: "Ordet peysa i isländskan och annat inlånad gods." Föredrag för studenter i skandinavistik från Erlangen-Nürnberg. Uppsala uiniversitet 1 april.
2013: "Loanwords with the prefix be- in Icelandic: An investigation of 19th century private letters and other texts, with references to older and younger material." Föredrag på International Conference on Historical Linguistics 21, Oslo 9 augusti.
2013: "Loanwords in Icelandic 19th century private letters." Föredrag på 25th Scandinavian Conference of Linguistics, Reykjavik 15 maj.
2013: "Heilög þrenning: Hugleiðing um orðræðu." Föredag på Langue et littérature islandaises à l‘étranger / Málþing um íslenskt tungumál og bókmenntir erlendis, Université de Caen Basse-Normandie, Caen 31 maj.
2012: "Islex som ett arbetsredskap för svenska universitetsstudenter." Seminarium om nätordboken Islex, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum / Islands universitet 5 november 2012.
2012: "Islandströjan – en inlånad kulturföreteelse." Föredrag vid professorsinstallationen, Uppsala universitet 12 november.
2012: "Främmande påverkan på isländskan i slutet av medeltiden." Språkkontakt och flerspråkighet i Norden, Åbo universitet 8 november.
2012 (förf. med Ásta Svavarsdóttir (föredragshållare), Eiríkur Rögnvaldsson, Guðrún Þórhallsdóttir, Haraldur Bernharðsson och Jóhannes Bjarni Sigtryggsson): "Linguistic Variation and the Emergence of a National Standard in 19th Century Icelandic." Sociolinguistics Symposium 19, Berlín, 21-24 august.
2012: "The manuscripts of Jómsvíkinga saga." Föredrag på konferensen West Slavic-Scandinavian relations and Jómsvíkinga saga, Uppsala universitet 27–28 april.
2012: "Språk och identitet på Island." Högre seminariet, Institutionen för nordiska språk, 11 april.
2011: "Ord med prefixet/förleden be-/- i isländskan." Högre seminariet, Institutionen för nordiska språk, 4 maj.
2010: "Några ord som Islands nybyggare använde för att beskriva landets naturfenomen." Två föredrag inför Isländska sällskapet i Uppsala och Föreningen Island-Sverige, Stockholm, 20 & 21 oktober.
2009: "Ari Páll Kristinsson: „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls." (A.P.K.: undersökning av isländskt radiospråk). – Opposition vid A.P.K.:s doktorsdisputation, Islands universitet 22 maj.
2008: "Mittelniederdeutsche Lehnwörter im Isländischen früherer Jahrhunderte." Achte Erlanger Arnamagnäanische Vorlesung. Abteilung für Nordische Philologie am Department Germanistik und Komparatistik der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 14 november.
2008: "En falskners håndbog: om et håndskrift fra 1800-tallet og dets ejer." Föredrag vid AMS forskermøde, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet 23 oktober.
2008: "Um tunguna. Um rúnir." (Om språket. Om runor.) Föredrag, 1700-talssällskapet Góðvinir Grunnavíkur-Jóns, Reykjavik 24 september.
2008: "Lånord, isolation och språkrensning. – Eller: Hur kan man klara sig utan verbet bli i isländskan?" Föredrag hos Forskergruppe i samfunn og språkendring, Forse, Universitetet i Bergen 6 mars.
2007: "Annarleg sprek á ókunnugri strönd. Tökuorð í íslensku fyrr og nú." (Främmande ord i isländskan för och nu.) Föredrag på konferensen Arfur og endurnýjun: Hvað býr í íslenskum orðaforða?, Reykholt 1 december.
2007: Adress och diskussion på norska språknämndens Språkdagen 2007: Norsk språk under press. Tek engelsk over i forsking, høgare utdanning og næringsliv? Oslo 15 november.
2007: "Tungan og tengslin. Um íslensku sem annað mál, íslenskukennslu erlendis og tengslin við norrænt málsamfélag." (Om isländskan som ett andra språk, isländskan utomlands och kontakten med det nordiska språksamhället.) Föredrag på konferensen Málræktarþing Íslenskrar málnefndar og Mjólkursamsölunnar, Reykjavik 10 november.
2007: "Isländska 1400-talsöversättningar av engelska sedelärande berättelser." Föredrag på konferensen De nordiska språken under 1400-talet, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 11–12 maj.
2006: "Að forsvara sína angefningu." Þýska forskeytið an- og afdrif þess í íslensku. (Om prefixet an och dess öde i isländskan.) Föredrag på konferensen Uppruni orðanna, Reykjavik 25 november.
2005: "Úr Rithöfundatali Jón Ólafssonar." (Ur Jón Ólafssons författarregister, 1700-tal.) Föredrag, 1700-talssällskapet Góðvinir Grunnavíkur-Jóns, Reykjavik 1 mars.
2004: "Íslenskar orðabækur: Yfirlit og framtíðarhorfur." (Om isländska tvåspråkiga ordböcker.) Föredrag på konferensen Tækifæri í fjölbreyttu samfélagi: Lýðræði – jafnrétti – fjölmenning, Reykjavik 16 oktober.
2004: "Orð fær ekkert stöðvað." (Om främmande importord i isländskan.) Föredrag hos Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavik 12 maj.
2003: "Lågtyska ord i äldre isländska: Har de vandrat genom norskan?" Föredrag vid Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 29 september.
2003: "Um vestfirskan orðaforða í vasabókum dr. Björns M. Ólsens." (Om ordförrådet i en isländsk lexikografs samlingar.) Föredrag på konferensen Vestfirðir: Aflstöð íslenskrar sögu, Ísafjörður 15 juni.
2003: "Úr bréfum Jóns Ólafssonar til Eggerts Ólafssonar." (Om brev mellan filologen Jón Ólafsson och naturvetaren Eggert Ólafsson (1700-tal).) Föredrag, 1700-talssällskapet Góðvinir Grunnavíkur-Jóns, Reykjavik 5 mars.
2002: "Utmaningar inom isländsk lexikografi." Docentföredrag vid Uppsala universitet 27 november.
2002: "Studiosus antiqvitatum. Om Jón Ólafsson från Grunnavík." Föredrag inför Isländska sällskapet, Uppsala universitet, 14 maj.
2001: "Hvilken påvirkning havde hansesproget på islandsk administrativt sprog i senmiddelalderen?" Föredrag på konferensen Standardisering & variation i västnordisk, Stockholm 5–7 oktober.
2001: "Fornsaxiskt eller medellågtyskt? Till frågan om ursprunget för vissa gamla lånord i isländskan." Föredrag på konferensen Niederdeutsch in Skandinavien, Sigtuna 25 augusti.
2001: "Niederdeutsche Lehnwörter im Isländischen. Gedanken über lexikalische Entlehnungen und Sprachpolitik." Bruno-Kress-Vorlesung, Greifswald 15 juni.
2001: "Tökuorð af miðlágþýskum uppruna í íslenskum fornbréfum og nokkrum öðrum skyldum textum 1200–1500." Föredrag vid isländska lektorers möte, Paris 26 maj.
2000: "Hypokorismer till isländska förnamn." Föredrag inför Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet, 24 januari.
1999: "Är isländsk språkvård på rätt väg?" Föredrag vid Uppsala universitet 11 oktober.
1998: "Om låneord og fremmed påvirkning på ældre islandsk sprog." Föredrag inför Isländska sällskapet i maj.
1997: "Um málfar á sjónvarpsþýðingum." Föredrag vid Isländska språknämndens seminarium för översättare, Reykjavik 26 april.
1997 (tillsammans med Ari Páll Kristinsson)): "Málfarsráðgjöf á og í fjölmiðlum". Seminarföredrag, "Málstofa um málrækt",. Háksóli Íslands 21 mars.
1997: "Meiningar ýmislegar um það svokallaða norðurljós." Föredrag, 1700-talssällskapet Góðvinir Grunnavíkur-Jóns, Reykjavik 11 mars.
1996: "Sem lágvært bárugjálfur við Íslands strönd. Um tökuorð af miðlágþýskum uppruna í íslensku." Föredrag på Stofnun Sigurðar Nordals konferens om isländsk språkhistoria, Reykjavik 14 september.
1995: "Tæk orð og miður tæk í Blöndalsorðabók." Föredrag på en konferens om Sigfús Blöndal:s ordbok, Reykjavik 28 oktober.
1994: "Íslensk málstöð – kynning." Föredrag, Islands universitet 22 september.
1994: "Orðamennt vel skorðuð. Um Contractismus Jóns Ólafssonar úr Grunnavík." Föredrag på en konferens om filologen Jón Ólafsson från Grunnavík:s arbeten, Reykjavik 16 april.
1994: "Sótt og dauði íslenskunnar." Föredrag, 1700-talssällskapet Góðvinir Grunnavíkur-Jóns, Reykjavik 2 mars (tillsammans med Aðalsteinn Eyþórsson).
1993: "Jón Ólafsson frá Grunnavík og kenningar hans um samdrátt orða." Föredrag, 1700-talssällskapet Góðvinir Grunnavíkur-Jóns, Reykjavik i april 1993.
1993: "Hugleiðingar um framburð og stéttir." Föredrag på Isländska språknämndens konferens om isländskt uttal, Reykjavik 20 februari.
1992: "Spjall um störf málfarsráðgjafa við Stöð 2." Föredrag inför Isländska språksällskapet, Islands universitet 15 oktober.
1992: "Íðorð og aðferðir í tökuorðarannsóknum." Föredrag inför Isländska språksällskapet, Islands universitet, april.
1992: "Leksikalske lånefænomeners teori og terminologi." Föredrag vid Köpenhamns universitet 9 januari.
1991: "Tökuorð á ensku öldinni." Föredrag på Isländska språksällskapets 6:e Rask-konferens, Reykjavik 16 november.
1986: "Rabb um málfar auglýsinga." Föredrag om reklamspråk på konferensen Að orða á íslensku, Reykjavik 8 november.

(b) Några populärvetenskapliga föreläsningar i Sverige om det isländska språket (urval)

2016: "Islands naturfenomen och språket." Föreningen Norden, Uppsala 4 april.
2015: "Några ord som Islands nybyggare använde för att beskriva landets naturfenomen." Sunnersta pensionärförening 2 december.
2013: "Namnet Surtsey." Föredrag vid öppningen av en fotoutställning vid Uppsala universitet.
2010: "Att skjuta fisk." Kåseri om språkliga missförstånd. Samfundet Sverige-Island, årsmöte & 1:a decemberfest, 3 december 2010.
2001: Föredrag om isländska språket och isländsk litteratur. Föreningen Norden, Avesta 14 nov.
1999: "Det isländska språket i går och i dag." Föreningen Norden, Hudiksvall 4 februari.
1998: "Det isländska språket." Föreningen Norden, Örebro 26 januari.
1997: "Om nybildandet av ord i isländskan." Föreningen Norden, Gävle.

Forskarhandledning

20162020: Biträdande handledare för Matteo Tarsi, doktorand vid Islands universitet.
2012–2017: Biträdande handledare för Sonia Steblin-Kamenskaya, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
2012–2017: Biträdande handledare för Hanna Óladóttir, doktorand vid Islands universitet.
2006–2014: Handledare för Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, doktorand vid Islands universitet (delat uppdrag med Ingvar Sigurgeirsson professor i pedagogik).
2002–2007: Biträdande handledare för Lasse Mårtensson, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
20022003: Huvudhandledare för Helena Wistrand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
1999–2003: Biträdande handledare för Yair Sapir, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Veturlidi Oskarsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin