Hans Ellegren

Professor at Institutionen för ekologi och genetik; Evolutionsbiologi

Telephone:
+46 18 471 64 60
Mobile phone:
+46 70 425 06 37
Fax:
+46 18 471 63 10
E-mail:
Hans.Ellegren@ebc.uu.se
Visiting address:
Evolutionsbiologiskt Centrum
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA
Postal address:
Evolutionsbiologiskt centrum
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Vi bedriver forskning kring de grundläggande processer som påverkar DNA-molekylens utveckling och hur dessa i sin tur påverkar den biologisk mångfalden och utvecklingen av nya arter.

Parallelt med forskning och undervisning är jag sedan längre engagerad i olika lednings- och utvärderingsuppdrag.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Personlig websida: http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/ellegren/

Hans Ellegren

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin