Lars Engwall

Professor emeritus at Företagsekonomiska institutionen

Mobile phone:
+46 70 425 04 43
E-mail:
Lars.Engwall@fek.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA
Academic merits:
PhD
CV:
Download CV

Biography

Video Films

1. ”Jo, det går bra. Ett rollspel mellan en handledare och hans optimistiske doktorand” (1996) (http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/doktorandsamtal/video1) (med Jan Wikander).

2. ”Vad var det som hände i Utah? Ett samtal mellan Karin Caldwell, professor i ytbioteknik, och Lars Engwall, professor i företagsekonomi” (2005) (http://doit.medfarm.uu.se/flvplayer/kallfusion/video1).

3. ”A New Production of Knowledge. Ett samtal med Sverker Gustavsson om vetenskapens villkor i det moderna samhället” (2007) (http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/forskarvillkor/video1)

4. ”Vägen hit. Ett samtal mellan professor Lars Engwall och professor emeritus Jan Johanson om företagsekonomins tidiga utveckling vid Uppsala universitet” (2008) (http://doit.medfarm.uu.se/flvplayer/vagenhit/video1).

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Lars Engwall

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin