Tom Smedsaas

Senior Lecturer/Associate Professor at Institutionen för informationsteknologi; Beräkningsvetenskap

E-mail:
Tom.Smedsaas@it.uu.se
Visiting address:
Hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 337
751 05 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin