Björn Melander

Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 68 81
E-mail:
bjorn.melander@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Vad händer med svenskan när Sverige blir allt mer mångspråkigt, när engelskan dominerar som internationellt lingua franca och när kraven på att behärska språket i såväl tal som skrift växer sig starkare för nästan alla medborgare? Detta är viktiga framtidsfrågor i en allt mer globaliserad värld, och centrala för den som intresserar sig för svenskans nutid och framtid.

Biography

Teaching

I mainly teach courses in text linguistics, sociolinguistics and on linguistic theories and methods.

Research interests

Swedish LSP texts, school text books, language planning and language policies.

Ongoing research projects

Effects of use of English in Swedish higher education

Supervising of doctoral students

I am supervisor for the following doctoral students
Saga Holgersson
Lina Nyroos
Alva Dahl

Other assignments

Dean, Faculty of Languages
Editor of Språk och stil

As senior secretary of a parliamentary committee, I have participated in the production of an extensive draft action programme for the Swedish language. A summary in English can be found here (pdf)

Publications

Click here for a list of publications in English.

A complete list of publications after 1995 is available through Uppsala University's publication data base DiVA: List of publications 1995–

Short CV

2003 Professor in Swedish Language, Uppsala University.
2001–2002 Senior Secretary of the Parliamentary Committee for the Swedish Language.
1996 Associate Professor (Docent), Department of Scandinavian Languages, Uppsala University.
1994–2003 Senior Lecturer, Department of Scandinavian Languages, Uppsala University.
1993–1994 Post doc., English Language Institute, University of Michigan, USA.
1991–1993 Senior Lecturer, Department of Scandinavian Languages, Uppsala University.
1991 PhD in Scandinavian Languages at Uppsala University.
1984 BA at Uppsala University (Scandinavian Languages, Philosophy, History of Science and Ideas).

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Björn Melander

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin