Eva Söderman

Head of unit at Universitetsförvaltningen; Studentavdelningen

Telephone:
+46 18 471 69 01
Mobile phone:
+46 70 425 07 93
E-mail:
eva.soderman@uu.se
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Head of Division at Universitetsförvaltningen; Avdelningen för internationalisering

Mobile phone:
+46 70 425 07 93
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar sedan 220801 som tf avdelningschef vid avdelningen för internationalisering. Avdelningen för internationalisering är en avdelning vid Uppsala universitets universitetsförvaltning som består av tre enheter. Den övergripande målsättningen för avdelningen är att stödja Uppsala universitets internationaliseringsarbete och därigenom bidra till att universitetet kan stärka kvalitet och relevans på utbildning och forskning.

Eva Söderman

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin