Leadership in Preschool Class and Primary School, Years 1-6

10 credits

Reading list, Bachelor's level, 4PE056

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

 • Dahlkwist, Matts, Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor: en didaktisk guide, 1. uppl., Uppsala, Kunskapsföretaget, 2011Compulsory
 • Lundström, Agneta, Lärare och konflikthantering: en undersökande studie ur ett könsperspektiv, Umeå, Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, 2008Compulsory
 • Eklund, M.; Gustafsson, K., Värdegrundsarbetets förutsättningar, Högskolan i Halmstad, 2008Compulsory
 • Erdis, Mare, Juridik för pedagoger, 5. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011Compulsory
 • Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, 2011Compulsory
 • Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling, Skolinspektionen, 2011Compulsory
 • Barn och elevskyddslagen i praktiken, Skolverket, 2009Compulsory
 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2010Compulsory
 • Stensmo, Christer, Ledarskap i skolan, Lund, Studentlitteratur, 2008Compulsory
 • Thornberg, Robert, Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare, 1. uppl., Stockholm, Liber, 2006Compulsory
 • Woolfolk, Anita, Educational Psychology, Pearson, 2009Compulsory
 • Lärares yrkesetik, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Lärares yrkesetikCompulsory

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin