Swedish as a Second Language C

30 credits

Reading list, Bachelor's level, 5NS081

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Prytz, Ylva Berglund, Studera språket med hjälp av en korpus, Part of: Tekniken bakom språket, Stockholm, Norstedts akademiska förlag, 2008, p. 207–238
  • Svenska skrivregler, 3., [utök.] utg., Stockholm, Liber, 2008

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin