Environmental Law

5 credits

Reading list, Bachelor's level, 2JS905

A revised version of the reading list is available.

Course literature 2021

  • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, 5 uppl., Iustus, 2021Compulsory
  • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, Fjärde upplagan, Uppsala, Iustus, 2017 ([Notera att reglerna om MKB i miljöbalken har ändrats sedan kursboken skrevs. Till kursboken finns därför ett supplement som adresserar dessa och andra ändringar och som kommer att finnas tillgängligt på studium.])

På föreläsningarna och seminarierna används främst miljöbalken (SFS 1998:808). Du kan ta fram den på Internet, t.ex. genom lagen.nu eller att googla på "Miljöbalk". Se till att ha den senaste versionen. Även andra författningar kommer att användas och kan hämtas på Internet.

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin