Environmental Law

5 credits

Reading list, Bachelor's level, 2JS905

Course literature 2024

På föreläsningarna och seminarierna används främst miljöbalken (SFS 1998:808). Du kan ta fram den på Internet, t.ex. genom lagen.nu eller att googla på "Miljöbalk". Se till att ha den senaste versionen. Även andra författningar kommer att användas och kan hämtas på Internet.

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin