Visningar

 

Välj en visning från vår lista eller föreslå ett eget ämne. En visning med en av våra museipedagoger tar ungefär 40 minuter. Det får vara upp till 30 skolelever i gruppen.

En förskolevisning är en kortare visning (ca 20 minuter lång) anpassad till barn i förskoleåldern. Eftersom visningen bygger på samverkan med barnen kan vi ta emot högst 15 barn i gruppen

Läs mera om hur du bokar visningar och skolbesök.

Biosfären

Huvudet av en isbjörn

Följ med på en rundtur från tundra till öken. Vi pratar om interaktioner mellan växt- och djurliv samtidigt som vi diskuterar hur jorden fungerar. Kan man se på ett djur om det är anpassad till värme, kyla eller uttorkning? Och vad skiljer en öken från en skog?
Alla åldrar

Djur i Sverige

Ungar av skogshare och fälthare mot rosa bakgrund.

Rovdjur, hovdjur, groddjur och gnagare. Vad har vi för djur i Sverige egentligen? Vi går igenom olika djurgupper och pratar om hur de lever och varför de lever just här. Finns det många ormar i Sverige? Vad gör gnagare på vintern? Och vilka djur har vi flest av?
Alla åldrar

Det här är dinosaurier

Fot av ett Allosaurusskelett

Evolutionsmuseet har Nordens största samling av dinosauriefossil. Undersök köttätare och växtätare, dinosaurier med horn och dinosaurier med klor. Vad fanns det för olika dinosaurier? Hur levde de och varför dog de ut? Och har de några likheter med dagens djur?
Alla åldrar

Däggdjurens tidsålder

Kranium av sabeltandad katt, Smilodon

Vi människor tillhör gruppen däggdjur tillsammans med bland annat tigrar, elefanter och fladdermöss. Men hur skiljer sig däggdjur från andra djurgrupper? Följ med och titta på våra nu levande däggdjurs utdöda släktingar och lär dig om hur de förändrats genom årmiljonerna.
Alla åldrar

Förstenade djur berättar

Ammonitfossil mot blå bakgrund

Hur bildas fossil, hur hittar man dem och vad kan de berätta för oss? Vi talar om jordens och livets historia genom olika tidsåldrar, undersöker ryggradslösa djur, dinosaurier och havsreptiler och lär oss om hur de formats genom evolutionen.
Alla åldrar

Liv och evolution

Två kolibrier

Dobzhansky skrev: “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”. Men vad innebär nedärvning, variation och naturligt urval? Och hur går artbildning egentligen till? Lär dig om evolutionära mekanismer med exempel från naturen i våra zoologiska utställningar.
Högstadiet, gymnasiet, vuxna

Ryggradsdjurens evolution

Skelett av veckelbjörn, Potos flavus

Fiskar, groddjur, reptiler, fåglar och däggdjur. Vad är ett ryggradsdjur, och hur skiljer det sig från ett ryggradslöst djur? Vi följer ryggradsdjurens utveckling från kambrium till nutid och går igenom hur de fungerar, rör sig och uppfattar världen.
Högstadiet, gymnasiet, vuxna

Sexuell mångfald i naturen

Tre hanar av brushane i speldräkt

Se påfåglar, hyenor och havstulpaner. Vad är skillnaden mellan asexuell- och sexuell förökning? Har djur sex bara för att få ungar? Vi vandrar genom de zoologiska utställningarna och samtalar om normer, sexuella strategier och hur man tolkar vetenskapliga observationer.
Högstadiet, gymnasiet, vuxna

Ursprung

Kranium av Homo habilis

I utställningen om människans ursprung ställer vi oss frågan: vad är egentligen en människa? Vi gör nedslag i vårt miljoner år gamla släktträd och lär oss om anatomiska och beteendemässiga skillnader både mellan oss och apor, men också mellan oss och våra utdöda människosläktingar.
Alla åldrar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin