Forskning

En forskare tar DNA-prov från en dvärgkrokodil insamlad av Afzelius

En forskare tar DNA-prov från en dvärgkrokodil insamlad av Adam Afzelius på 1700-talet

Ett forskande museum

Forskare på Evolutionsmuseet studerar olika ämnen, från mineral och fossil till levande djur, lavar och kärlväxter.

Museets samlingar används regelbundet av forskare vid Uppsala universitet och andra forskningsinstitutionen runt om i världen. Varje år publiceras ett stort antal vetenskapliga artiklar om föremål i museets samlingar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin