Zoologisk forskning

Den zoologiska forskningen på Evolutionsmuseet handlar om svampdjur (Porifera), en grupp djur som fortfarande är ganska outforskad. Svampdjuren tillhör de första djuren som uppstod på jorden och de hör fortfarande till de viktigaste djurgrupperna på havets botten.

Svampdjur på havsbotten

Våra forskare

Paco Cárdenas

Paco Cárdenas är särskilt intresserad av evolution och släktskap (fylogeni) hos horn- och kiselsvampar (Demospongiae), den klass som omfattar 83 % av alla svampdjur. I synnerhet är han den världsledande experten på ordningen Tetractinellida, en stor grupp med över 1 000 arter som framför allt lever i djuphavet. Han använder sig av data från morfologi, genetik, kemi, biogeografi och ekologi för att beskriva diversiteten hos svampdjur från olika delar av världen.

Utvalda publikationer

Helgenomsekvensering av fotbollssvampdjuret, Geodia barrettii

För första gången har genomet hos ett svenskt svampdjur sekvenserats. Vi samlade in ett fotbollssvampdjur, Geodia barretti, på 96 meters djup i Kosterhavets nationalpark på svenska västkusten och sekvenserade hela genomet. Svampdjur har ganska små genom (144 000 baspar, att jämföra med människans 3 117 275 501 baspar!). Det undersökta exemplaret bevaras nu i Evolutionsmuseets samlingar.

Fotbollssvampdjuret är en ekologiskt viktig art och är modell för studier av mikrobiella symbionter och av dess intressanta kemi.

Referens

Steffen K., Proux-Wéra E., Soler L., Churcher A., Sundh J. and Cárdenas P. (2023) Whole genome sequence of the deep-sea sponge Geodia barretti (Metazoa, Porifera, Demospongiae). G3 Genes|Genomes|Genetics, jkad192. https://doi.org/10.1093/g3journal/jkad192

Förekommer den nordatlantiska svampdjursarten Geodia barretti i sydvästra Indiska oceanen?

På ett undervattensberg på 2 236 meters djup i sydvästra Indiska oceanen hittade vi vad som tycks vara ett fotbollssvampdjur, Geodia barretti, en art som vanligtvis lever i djuphavet i norra Atlanten. Det är bara några få svampdjursarter som har hittats i två olika oceaner, så det här är ett oväntat och spännande fynd som behöver undersökas närmare. Projektet är ett samarbete med Indien (Goa) och Sydafrika (Kapstaden).

Referens

Periasamy R., Cárdenas P., Kurian P.J., Ingole B. and Samaai T. (2023) Is the North Atlantic Geodia barretti (Porifera, Tetractinellida, Geodiidae) present on the Southwest Indian Ridge? Zootaxa, 5380(5), 461-474. https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5380.5.3

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin