Utbildning vid teologiska fakulteten

Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening och vi ger kurser och program som sträcker sig från de stora världsreligionerna i historia och nutid till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibeltolkning till psykologiska och filosofiska studier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin