Uppsala GenomCenter har tillhandahållit sekvensservice till universitets anställda sedan 1998, och har sedan dess utvecklat en bred och flexibel serviceverksamhet. Sedan 2010 är vi en av tre noder inom NGI Sweden - en del av SciLifeLab.

Med vår långa erfarenhet av sekvensering och extraktion av DNA och RNA kan vi erbjuda råd och stöd till våra användare redan på planeringsstadiet. Vi anpassar varje projekt efter projektets behov, i samråd med användaren.

För oss är det viktigt att alltid ligga i forskningens framkant, och att kunna erbjuda de senaste metoderna till våra användare.

Du kan läsa mer om oss och vilken service vi erbjuder på vår engelska sida.

Pärlad DNA-spiral med Ion 314 chip. Orginaldesign Gwen Fisher.

Pärlad DNA spiral dekorerad med ION-chip

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin