Tjänster

U-PRINT specialiserar sig på att designa och 3D-skriva specialanpassade komponenter och funktionella prototyper. Baserat på dina behov kan U-PRINT:

  • Designa specialanpassade komponenter för din applikation
  • Formatera och anpassa dina existerande designer till 3D-skrivbara CAD format
  • 3D-printa komponenter baserat på dina existerande CAD filer

Exempel på applikationer vi har jobbat med är: anatomiska modeller för kirurgiplanering, gjutformar för mikrofluidiska metoder, verktyg och odlingssystem för bakterier och humana celler, verktyg för mikroskop och andra specialanpassade komponenter unika för din experimentella setup.

Vi tillverkar framförallt komponenter i polymerer (både termoplaster och härdplaster) och kompositer av dessa t.ex. plaster som är kolfiberförstärkta. Vi har även maskiner som kan kombinera flera olika material och färger i samma komponent. Vi har även möjlighet att skriva ut kompositer av keramer och plast för att sedan sintra komponenten till en helt keramisk del.

För att 3D-printa eller få design hjälp hänvisar vi till vår orderportal, klicka här för vår orderportal

Designregler för 3D-printning

Nedan finns generella riktlinjer vad gäller designregler för 3D-skrivning. Dessa riktlinjer är bra tumregler men går ofta att utmana om din komponent är mer krävande. Ofta är en kort diskussion gällande sådana mer utmanande designer bra, då rekommenderar vi att ni kontaktar oss via orderportalen för att se vad som är möjligt med våra maskiner.

Utbildning

U-PRINT håller en fristående PhD- och masterstudentkurs som heter ”3D-Printing and Bioprinting in the Life Sciences” varje år på hösten. Under kursen kommer du lära dig att använda CAD mjukvaror samt få praktisk erfarenhet att använda olika 3D-printningsteknologier. Om du är intresserad av vår kurs finns länkar för anmälan nedan:

Doktorandkurs

Masterstudentkurs

Vi kan även hålla i seminarier och föreläsningar på din avdelning för att visa hur 3D-skrivning kan användas inom livsvetenskaplig forskning.

Om du är intresserad av att designa dina egna komponenter rekommenderar vi CAD mjukvaran Fusion 360 från Autodesk som är gratis för akademiska syften. Det finns många bra tutorials och guider för att lära dig använda mjukvaran. Om du behöver vägledning med specifika problem så kan vi hjälpa dig om du använder Fusion 360.

Länk till CAD mjukvaran

Länk till CAD tutorials

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin