Världsunik satsning på kunskap om kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och mest kostsamma samhällsfrågor. Därför startades Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, WOMHER – ett unikt tvärvetenskapligt centrum med målet att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi nätverk och utbildar en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad. 

Syftet med de aktiviteter som planeras är att ta fram kunskap, utbilda forskare och förstärka nätverk där forskningsfrågor kan belysas ur olika perspektiv. En ny generation forskare ska göra skillnad för framtidens medborgare.

Satsningen kommer att stärka möjligheten till samarbete mellan forskare, utveckla nationella och internationella samarbeten, och stärka Uppsala universitets internationella position.

Women’s mental health – what are the issues?

Senast uppdaterad: 2023-01-25