Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR

Vid Uppsala universitet finns nationell och internationell unik tvärsektoriell kompetens som samlats i ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR.

Psykisk ohälsa är på väg att bli samtidens största och mest kostsamma samhälleliga problem. Med bred kompetens från universitetets samtliga vetenskapsområden ges bästa förutsättningar att förstå, motverka och behandla den ökande ohälsan. 
I Uppsala universitets mål och strategier uppmanas skapandet av mötesplatser för kunskap, kultur och dialog med målet att utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten i en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö.

Psykisk ohälsa, E-hälsa och migration är alla strategiska forskningsområden inom Uppsala universitet vilket innebär att det redan finns stark kompetens inom olika discipliner för viktiga beståndsdelar inom WoMHeR. 

Med fokus på centrala forskningsfrågor avseende kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren skapas strategiska möjligheter att positionera Uppsala universitet inom ett betydelsefullt, tvärvetenskapligt forskningsområde. Centrumet har också betydelse för universitetets egna studenter, där Uppsala universitet kan inta en världsledande roll i arbetet med att förebygga och förbättra studenters psykiska ohälsa.  

WoMHeR doktorandprojekt

Styrelsen för WoMHeR har nu fattat tilldelningsbeslut om vilka 16 projekt som får medfinansiering från WoMHeR. Lista med titlar på alla projekt hittar du här.