Seminarier

Till de högre seminarierna vid de olika avdelningarna har forskarstuderande, forskare och lärare tillträde. Övriga intresserade kan vid förfrågan hos respektive ämnesansvarige få delta.

Föreläsningar och seminarier öppna för allmänheten annonseras på förstasidan.

www.arkeologi.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin