13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska fakulteten

Studerandeexp: tel. 018-471 2093

Telefon:
018-471 20 93
E-post:
info@arkeologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.arkeologi.uu.se/
Prefekt:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin