13 Historisk-filosofiska fakulteten

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Dekan: Professor Erik Lindberg, tel. 018-471 15 23

Prodekan: Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, tel. 018-471 76 77

Prodekan: Professor Paula Henrikson, tel. 018-471 29 62

Fakultetshandläggare: Markella Callin, tel. 018-471 18 26

Utbildningsledare:

Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24

Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79

Controller: Lena Holm, tel. 018-471 18 25

E-post:
histfil@histfilfak.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.histfilfak.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin