13.7 Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska fakulteten

E-post:
kursadm@antro.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.antro.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin