10 Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vicerektor: Professor Tora Holmberg, tel. 018-471 15 12

Ställföreträdande vicerektor: Professor Mattias Martinson, tel. 018-471 68 67

Kansli: Se 3.11.1

Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.hum-sam.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin