15 Samhällsvetenskapliga fakulteten

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Dekan: Professor Joakim Palme, tel. 018-471 33 05

Prodekan: Professor Annika Waern, tel. 018-471 51 45

Prodekan: Professor Peter Juslin, tel. 018-471 25 03

Utbildningsledare:

Fredrik Andersson, tel. 018-471 51 54

Linda Stafbom, tel. 018-471 37 45

Johanna Andersson Raeder, tel. 018-471 64 58 (tjänstledig)

Fakultetshandläggare:

Norah Avielle, tel. 018-471 49 56

Hugo Sundman, tel. 018-471 24 04

Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28

Rasmus Lund, tel. 018-471 14 53

Controller:

Jonas Svensson, tel. 018-471 19 77

Kansli: Se 3.11.1

E-post:
samfak@samfak.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.SamFak.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin