15.5 Institutionen för informatik och media

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Samhällsvetenskapliga fakulteten

Om du har frågor om antagning, registrering, studieintyg, schema, studieuppehåll, tentamen och andra praktiska frågor som rör dina studier vid informatik och media kontaktar du kursadministrationen.

Kurser med studieort Uppsala samt sommarkurser, kontakta info@im.uu.se

Kurser med studieort Visby eller distanskurser, kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Ämnesansvariga studierektorer:

(för kontaktuppgifter se nedan under rubriken Studierektor)

Jakob Bandelin, informationssystem, Campus Gotland, Visby

Thomas Ejnefjäll, informationssystem, Ekonomikum, Uppsala

Daniel Lövgren, medie- och kommunikationsvetenskap

Henrik Åhman, människa-datorinteraktion

Telefon:
018-471 10 11, 018-471 10 10
E-post:
info@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.im.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Studierektor:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin