Claes Thorén

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
claes.thoren@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning berör digitaliseringens konsekvenser för samhälle, grupper och individer, på senare tid med särskild betoning på teknologisk (digital) avoghet och de mönster av motstånd, avvikelse, tveksamhet och ibland problematik som uppstår i samband med digitalisering. För att förstå hur vi påverkas av olika typer av teknologier, och vad som utgör meningsfulla teknologiska möten använder jag bl a teorier som Deleuziansk assemblage-teori, praktikteori och maktbegreppet genom Foucault.

Nyckelord

 • cultural theory
 • digital society
 • digitalization
 • materiality
 • mediatization
 • network analysis
 • organizational communication
 • practice theory
 • social ontologies
 • socio-materiality
 • technology non-use

Biografi

2019 Docent i informationssystem, Uppsala universitet.

2014- Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

2013-2014 Post-doc vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

2008-2013 Doktorand på Forskarskolan MIT, inskriven vid Karlstads universitet.

2006-2008 Master of Arts program i Cultural Studies, University of East London, England

2003-2005 General Bachelor of Arts i English Literature, Wilfrid Laurier University, Kanada.

2000-2008 Universitetsadjunkt vid avdelningen för informatik, Karlstads universitet.

1998-2000 Databasadministratör, Pliktverket.

1995-1998 Systemvetenskaplig linje, Karlstads universitet (Fil. kand informatik).

Andra intressen inkluderar

- Skriva musik i det egna projektet Spectral Hours

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Claes Thorén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin