Lotta Lundell

Administrativ chef vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 38 88
Mobiltelefon:
070-425 05 85
E-post:
lotta.lundell@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Administrativ chef vid Statistiska institutionen

Mobiltelefon:
070-425 05 85
E-post:
lotta.lundell@statistik.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FK
Lotta Lundell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin