Göran Svensson

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 15 14
E-post:
Goran.Svensson@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
Fil Dr

Kort presentation

Universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Avdelningsföreståndare för MKV. Erasmus+ koordinator.

Biografi

Göran Svensson disputerade 2015 med avhandlingen Att förstå mediekritik. Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013. Han är även utbildad journalist och har varit verksam som tidningsjournalist, radiojournalist och frilans. Han har arbetat med undervisning i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet sedan 1988.

Forskning

Han har publicerat sig i Sociologisk forskning, Javnost -The Public, Media, Culture and Society, Nordicom-Review, Journal of Social Science Education ,varit medredaktör för den sociologiska läroboken Sverige – vardag och struktur och han bidrar till den svenska Handbok i journalistikforskning. Han medverkar också i rapporter publicerade av IMS, Institutet för mediestudier.

Han forskar inom tre områden. (1) Kritik och ansvarsfrågor i medier och journalistik samt förtroende och trovärdighet för journalistik, särskilt för digitala nyhetsmedier bland unga. (2) Digital offentlig diplomati, nationella varumärken och mjuk makt, främst Sverige och dess relationer till de globalt tongivande makterna i den samtida multipolära världen. (3) Digitalisering och institutioner och institutionaliseringsprocesser. Hans forskning syftar till att skapa bryggor mellan kritik/kritikalitet och institutioner och den roll som medier, såväl analoga som digitala, har för denna relation. Detta görs i studier av medierad/digital institutionalisering genom att utveckla ett kritiskt institutionellt perspektiv.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Göran Svensson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin